Delårsrapport första kvartalet 2021

23 april 2021

Kommentar från VD:

Fortsatt stark byråtillväxt – finansiering framåt säkrad

Tillväxten av nya redovisningsbyråer hos Briox fortsätter, under första kvartalet har ytterligare 14 byråer anslutit. Totalt använder nu 196 redovisingsbyråer i Finland och Baltikum Briox.

Den 6 april meddelade styrelsen i Briox att bolaget planerar att genomföra två större emissioner, en företrädesemission samt en riktad emission. Bolagets storägare, tillsammans med strategiskt viktiga nya ägare, har säkerställt ca 90% av det totala beloppet på 51 mkr.

Genom det rörelsekapital som säkras genom vårens emissioner kan vi intensifiera våra försäljningsinsatser i syfte att öka tillväxttakten. Fokus i detta arbete ligger helt på redovisningsbyrån och dess konsulter, för att därigenom accelerera försäljningen av användarlicenser till byråernas alla företagskunder.

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 19 % (jämfört med Q1-20) till 1 242 tkr.

Antalet användarlicenser ökade med 186 st, och uppgår nu till 6 318 st. ARR uppgår till 5,6 mkr (+7 % jämfört med Q1-20).

Vårt omfattande omställningsarbete, med syfte att snabbare och enklare kunna bjuda in och aktivera byråernas kunder tillsammans med byrån, fortlöper enligt plan. Som ett viktigt steg i detta arbete kommer vi under kvartal 2 att lansera Briox Academy.

Briox Academy är en molnbaserad utbildningsplattform som innehåller såväl enklare kom-igång-kurser för företagaren som mer avancerade certifieringar för byråkonsulten. För redovisningsbyrån möjliggör detta tidsbesparing genom att det blir enklare att hjälpa sin kund att komma igång med Briox. Samtidigt ges Briox förutsättningar till en mer skalbar onboardingprocess och effektivare säljbearbetning.

Detta omställningsarbete har varit tidskrävande, nödvändigt och kortsiktigt haft en påverkan på försäljningen. Långsiktigt är det dock helt nödvändigt för att kunna växa affären snabbare. Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete och jag kan redan nu meddela att under 2021 kommer flertalet större initiativ att genomföras – något vi ser fram emot att få berätta mer om.

Den accelererade digitalisering av redovisningsbranschen är här för att stanna, och den positiva feedbacken vi får från våra användare gör att jag känner stark tilltro till Briox framtida affär.

 

Länk till Briox delårsrapport första kvartalet 2021

 

För mer information:
Johan Nordqvist
VD
+46706618680
johan.nordqvist@briox.se

 

Om oss

Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016