Delårsrapport andra kvartalet 2019

20 augusti 2019

Fortsatta framsteg på samtliga områden och marknader för Briox. Briox fortsätter den positiva utvecklingen under årets andra kvartal. Tillväxt inom samtliga områden.

Utvecklingen av Briox börjar på allvar ta fart, detta märks i alla delar av verksamheten och är resultatet av ett långsiktigt och fokuserat arbete.

En utmaning i Briox affärsmodell är att den i sin natur är långsam initialt, att attrahera slutanvändare genom redovisningsbyråer gör den inte snabbare – även om potentialen blir betydligt större genom att plötsligt nå hundratals användare än att behöva gå efter varje enskild användare direkt. Först nu börjar effekten av strategin visas på allvar.

Briox har de tre sista åren renodlat affärsmodellen och fokuserat hårt på de finska redovisningsbyråerna. Fram till Q2 2018 hade denna satsning resulterat i att avtal tecknats med 62 byråer, tillväxten fram till Q2 2019 är hela 97% och idag har totalt 122 redovisningsbyråer tecknat avtal med Briox. Största delen av denna tillväxt ligger under årets två första kvartal.

Ökningen är effekten av att Briox på allvar brutit sig in på den finska, och nu även den estniska, byråmarknaden. Varumärket har etablerat sig, från att varit totalt okänt – till att idag vara den moderna utmanaren. Även timingen i marknaden har visat sig helt rätt.

Lanseringen i Estland har gått enligt den tidigare kommunicerade planen och flertalet redovisningsbyråer är redan igång och använder tillsammans med sina kunder Briox plattform. Även samarbetet med SEB utvecklas väl och enligt plan och har nu gått in i en kommersiell fas.

Under perioden ökar Briox nettoomsättning med 36% till 1 113 tkr (från 817 tkr föregående år). EBITDA hamnar på -2 762 tkr (-2 138 tkr föregående år) genom ökade personalkostnader i Finland och Estland samt engångskostnader i samband med nyemissionen under våren.

Som en effekt av ovan påverkas även kassaflödet till -2 206 tkr jämfört med -2 099 tkr samma period föregående år. Periodens resultat justeras till -4 791 tkr från -4 110 tkr föregående år.

Briox hade vid kvartalets slut ett ARR (annual recurring revenue) på 4,50 mkr (3,48 mkr) från samma period föregående år. Antalet betalande licenser ökade 3662 (3420) mot föregående kvartal trots att avvecklingen i England och Tyskland har påverkat antalet licenser negativt i andra kvartalet.

7 nya medarbetare inom marknad och försäljning

Under kvartalet har flera nyckelpersoner anställts för att förstärka och växla upp försäljnings- och marknadsarbetet.

I Sverige har två personer anställts, en senior marknadsansvarig med bakgrund från Bisnode och Snow Software, samt en erfaren produktägare med lång erfarenhet från Vismakoncernen.

I Finland har supporten förstärkts med ytterligare en heltidstjänst, samt en KAM-säljare med gedigen branscherfarenhet och med uppgift att accelerera affären med alla befintliga och nytillkomna redovisningsbyråer. En mycket viktig satsning för att både få igång byråerna samt att migrera över befintliga slutkunder i ett högre tempo. Totalt är vi nu fem heltidsanställda i Finland.

I Estland har nu de första anställda, utöver landschefen, rekryterats. Dels en support-medarbetare och dels en erfaren nykundssäljare med lång bakgrund inom branschen. Totalt är vi nu tre anställda i Estland.

För Lettland och Litauen har en Country manager anställts i Riga för att projektleda lanseringen samt för att påbörja marknadsbearbetningen redan nu. Lansering av Briox i länderna är planerad till januari 2020.

Senaste kvartalet har präglats av stark byråtillväxt och lyckade rekryteringar av nya medarbetare inom marknad och försäljning. En förutsättning för att bygga Briox vidare som ett starkt och spännande bolag och för att ytterligare öka tillväxten på samtliga våra marknader.

För att finansiellt klara denna tillväxtresa tog Briox in 35,7 MSEK i en nyemission som slutfördes i juni. Intresset från marknaden var stort och emissionen övertecknades (137%).

Länk till delårsrapport

För mer information

Fredrik Hyltsten, VD

fredrik.hyltsten@briox.se

+46 70 341 46 26

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016