Delårsrapport första kvartalet 2019

08 maj 2019

I första kvartalet ser vi en fortsatt positiv utveckling i bolaget som helhet. Under perioden ökar omsättningen, fler byråer väljer Briox, nya integrationer är nu i produktion tillgängliga för samtliga kunder och fokus i produkten på kundupplevelsen får en bra respons från användarna.

Till detta har det fattats beslut om förslag till nyemission, beslut om att utöka Briox marknad till att täcka samtliga länder i Baltikum och, som ett led i den nya fokuseringen, även avveckla verksamheterna i Tyskland och England under 2019.

Första kvartalet visar på en kraftig ökning av antalet byråer i Finland och Estland som väljer Briox. Under perioden har 32 byråer valt Briox till sin verksamhet. Detta jämfört med 20 nya byråer under helåret 2018.

Det är ett resultat av ett fokuserat säljarbete där Briox nya affärsprocess, som implementerats under slutet av 2018, redan visar en positiv effekt på säljresultatet i våra marknader. Detta under en period som många anser vara den svåraste tiden under året då bokslutsarbetet är som intensivast för redovisningsbyråerna.

Nettoomsättningen fortsätter sin positiva utveckling och ökar med 43 % från 636 tkr till 911tkr. EBITDA -2 293 (-1 849) tkr sjönk som en direkt följd av ökade personalkostnader i Finland och Estland. Som en effekt av ovan påverkas även kassaflödet till -2 400 tkr jämfört med -1 235 tkr samma period föregående år. Periodens resultat justeras till -4 305 tkr från -3 789 tkr föregående år. Briox hade vid kvartalets utgång 110 byråkunder, 3420 (3221 i Q4) betalande licenser samt ett ARR (annual recurring revenue) på 3,90 mkr.

För att understödja den kraftiga byråtillväxten kommer vi att förstärka Finland med en support och en kundansvarig under andra kvartalet. Fokus är att stötta byråernas migrering av befintliga kunder till Briox och därigenom öka antalet betalande kunder på kortare tid.

I Estland fortsätter verksamheten att utvecklas positivt. Den officiella lanseringen av Briox genomfördes 5 februari och under första kvartalet har ett flertal byråer valt Briox, dock är det fortsatt under uppstart. För att öka takten ytterligare så planeras förstärkning på säljsidan och support under andra kvartalet.

Under kvartalet beslutade styrelsen även att godkänna förslag om att expandera verksamheten till hela Baltikum. Efter en marknadsundersökning, genomförd av Business Sweden och följt av ett 10-tal besök hos redovisningsbyråer i Lettland och Litauen, ser vi att det finns ett fönster på marknaden för Briox att ta en position på båda marknaderna på kort sikt. Briox fokus blir därefter Finland och Baltikum, en marknad större än Sverige och med en betydligt högre tillväxt. För att kunna ta denna marknadsposition har företaget beslutat att ge ett förslag till årsstämman om att göra en nyemission på knappt 36 MSEK.

För Briox handlar det nu om att ta vara på de möjligheter som vi har skapat och skapar varje dag när vi träffar nya potentiella kunder, men framförallt på de kunder där vi redan har fått förtroendet att leverera.

Länk till delårsrapport

För mer information

Fredrik Hyltsten, VD

fredrik.hyltsten@briox.se

+46 70 341 46 26

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016