Delårsrapport tredje kvartalet 2018

08 november 2018

När vi i november ser tillbaka på tredje kvartalet kan vi se att verksamheten fortsätter att leverera på alla områden. Försäljningssiffrorna ökar, lönsamheten förbättras avsevärt, partnerskapen utvecklas och stärks, produktutvecklingen är fortsatt offensiv samt lanseringen i Estland rycker närmre.

Efter två månader hos Briox är det första gången jag nu får möjlighet att sätta några ord på verksamhetens utveckling den senaste tiden.

Nettoomsättningen fortsätter sin positiva utveckling och ökar med 105 % och EBITDA förbättras kraftigt -509 (-1 342) tkr mot samma period föregående år. Detta är ett resultat av att dels nya kunder väljer Briox samtidigt som fler och fler slutkunder konverteras till Briox av bokföringsbyråerna.

För årets första 9 månader är ökningen 93% mot föregående år. Det negativa kassaflödet fortsätter att bromsas under kvartalet med 30%, från -7,1 mkr till -5,0 mkr. Samtidigt förbättras resultatet kraftigt från -13,2 mkr till -10,8 mkr.

Briox hade vid kvartalets utgång 67 byråkunder, 3159 betalande licenser samt ett ARR (annual recurring revenue) på 3,60 mkr.

När det gäller tillströmningen av nya kunder under de senaste kvartalen, kan vi konstatera att konverteringen av Zervants kunder har varit lyckosam. Samtidigt kan vi också konstatera att flera av dessa kunder är väldigt små verksamheter, ofta av karaktären hobbyverksamhet, där nyttan av ett bokföringsprogram är väldigt liten. Det har inneburit att 145 Zervantkunder har lämnat Briox under tredje kvartalet.

Trots det växer Briox vilket visar på att kundtillströmningen är god, men skall nu växlas upp ytterligare både när det gäller nykundsbearbetning och en ökad konvertering av befintliga byråkunder.

För att göra det har ny säljkraft rekryterats i Finland och det är med stor glädje vi välkomnar Tuukka Mäkelä till Briox. Tuukka har tidigare haft motsvarande roll på Visma i Finland och börjar i månadsskiftet oktober/november.

I Estland närmar sig lanseringen av den lokala Briox-versionen, denna kommer att ske i början av januari 2019. För att stötta marknadens krav/behov har det etablerats en estnisk referensgrupp bestående av flera bokföringsbyråer i Estland. I tillägg pågår diskussioner med ett antal pilotkunder som beräknar ta beslut innan årsskiftet.

Produkten fortsätter utvecklas i stark takt och vi ser att de lösningar och den smartness som byggs på i systemet skapar trovärdighet och särskiljer Briox från andra lösningar på de lokala marknaderna. Under kvartalet har det även pågått ett antal diskussioner med nya partners med vars lösningar vi skapar både ett intressant och värdeskapande eko-system till Briox.

Länk till delårsrapport

För mer information

Fredrik Hyltsten, VD

fredrik.hyltsten@briox.se

+46 70 341 46 26

Fler pressmeddelanden

Roboten Buster säkerställer kvalitet och användarvänlighet för Briox kunder

AutoAccount och Briox stärker sitt gemensamma erbjudande för mikroföretagare i Finland och Estland

Kvartalsrapport tredjekvartalet 2021

Inbjudan till presentation av Briox kvartalsrapport Q3

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning