Delårsrapport tredje kvartalet 2019

17 oktober 2019

Stora satsningar hos Briox under tredje kvartalet påverkar resultatet och ger ett positivt avtryck på samtliga tillväxtområden.

Under årets tredje kvartal ökar kostnaderna kraftigt, vilket är ett resultat av den pågående satsningen på Lettland, Litauen samt ökade marknads- och säljinsatser i Estland och Finland. Större kostnadsposter kopplade till sommarens emission samt andra poster av engångskaraktär skapar tillsammans med den planerade kostnadsökningen ett försämrat rörelseresultat samt ett ökat negativt kassaflöde.

Kostnadsökningen är inom ramen för den offensiva tillväxtplan som lagts för kommande år och kommer naturligt att korrigeras framöver. Den tydligt positiva konsekvensen är att samtliga affärsområden och marknader går tydligt framåt.

Nettoomsättningen ökar med 34% till 1 117 tkr (834 tkr) mot samma period föregående år. Antalet användarlicenser ökar med 31% till 4125 (3159 Q3 2018). Briox ARR ökar med 43% till 5,14 mkr (3,60 mkr Q3 2018).

Under det tredje kvartalet har ytterligare 11 redovisningsbyråer anslutit sig och totalt har Briox nu 133 aktiva redovisningsbyråer. Detta innebär en ökning med 98% jämfört med samma period 2018. Det långsiktiga arbetet med redovisningsbyråer är framgångsrikt och även om affären i sig är långsam, så skalar den kraftigt när byråerna ansluter sina kunder.

Briox har under kvartalet framgångsrikt inlett ett arbete med att accelerera denna process genom att få byråerna att starkare förbinda sig genom avtal att ansluta sina kunder. Både i Finland och Estland har Briox under kvartalet fortsatt att vinna affärer med redovisningsbyråer. Både mindre och större byråer har anslutit sig och det genomgående kundomdömet är att Briox system imponerar och medför att byråns verksamhet kan effektiviseras med upp till 50%. Flera moment som tidigare har varit tidsödande för byrån, kan nu hanteras automatiskt och med färre antal ”operationer” än i konkurrerande system.

Tidigare i våras meddelades att Briox ingått ett partnerskap med SEB i Estland. Briox är SEBs första integrationspartner till den nya Open Banking plattformen. Detta samarbete går nu över i en kommersiell fas. SEB har integrerat Briox portal med bokföring och fakturering i sin egen internetbank. Under Q4 kommer SEB att marknadsföra konceptet till sina kunder i SME-segmentet.

Under kvartalet har Johanna Hannus tillträtt som ny landschef i Finland. Johanna har en viktig roll i att expandera verksamheten i Finland till en ny nivå. Johanna kommer närmast från Impact Executives Nordic/Harvey Nash Group, där hon ansvarat för att etablera ett helt nytt affärsområde i Finland. Innan dess har hon arbetat som managementkonsult i 5 år. Johanna bidrar redan från start med trovärdighet, engagemang och starka exekutiva egenskaper, vilka är viktiga för våra fortsatta framgångar.

I tredje kvartalet har Briox introducerat totalt 8 nya erfarna kollegor i verksamheten, varav 7 är i marknadsrelaterade roller. Förstärkningarna avser ny landschef i Finland och ny landschef för Lettland/Litauen. I Finland och Estland förstärker vi med Key account mangers och supportstöd. I Sverige stärker vi organisationen med en marknadschef och till utvecklingsavdelningen har Jennie Nivard axlat rollen som produktägare.

Länk till delårsrapport

För mer information

Fredrik Hyltsten, VD

fredrik.hyltsten@briox.se

+46 70 341 46 26

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016