GDPR                                        Säkerhet                                        Incidenthantering

Integritet och säkerhet

På den här sidan har vi sammanställt all information som är viktigt för dig att veta kring integritet och säkerhet i användningen av Briox program. Här kan du också hitta tips om vad du bör tänka på i ditt arbete kring behandling av personuppgifter.

Bakgrund

Vi på Briox värnar om din integritet och säkerhet. GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter ställer högre krav på öppenhet, därför finns den här sidan för dig för att du ska veta vad vi gör i behandlingen av personuppgifter. Det finns ett antal områden som tillsammans ger dig helheten över hur vi ser på integritet och säkerhet, både gällande Briox program och för dig som användare och kund hos Briox. Vi har delat in dessa i ett antal avsnitt som kan komma att uppdateras och fyllas på mer mer information.

GDPR

Under GDPR har vi sammanställt kort information om lagen och vad den innebär, samt var du kan hitta mer information för att få bättre koll på hur detta påverkar dig.

Säkerhet

Här har vi lyft ut de punkter som även finns med i användarvillkoren som rör hur vi på Briox arbetar med säkerhet. I rollen som personuppgiftsbiträde har Briox ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i behandlingen av personuppgifter.

Incidenthantering

I GDPR finns det ett nytt krav vid personuppgiftsincidenter, vilket innebär att om en personuppgiftsincident inträffar, ska detta rapporteras till Dataombudsmannen inom 72 timmar. Vi presenterar här lite mer om hur vår incidenthanteringsprocess ser ut.

Integritetspolicy

I Integritetspolicyn beskriver vi Briox behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Vi vill här tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet, samt förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss.

Cookies på briox.fi

Vi använder oss av cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Här beskriver vi vad en cookie är och hur vi använder det, för att du ska kunna ta ställning till vad du samtycker till när du besöker vår hemsida.

Det här behöver du tänka på

Det finns ett antal olika delar som du behöver tänka på som kund och som personuppgiftsansvarig. För att underlätta ditt arbete har vi gjort en sammanställning av de personuppgifter som du kan tänkas behandla i Briox program