Kvartalsrapport tredjekvartalet 2021

22 oktober 2021

Briox passerar 10 000 användarlicenser och ökar fokuset på mikroföretag.

Tredje kvartalet i sammandrag

– Under årets tredje kvartal ökade nettoomsättningen med 39 % till 1 626 tkr jämfört med Q3-20
– ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med 34 % till 7,5 mkr jämfört med Q3-20
– Antalet användarlicenser ökade med 11 % till 10 228 st (9 243 Q2-21)
– Antalet byråpartners minskade marginellt till 198 st (201 st Q2-21)
– EBITDA uppgick till -2 987 tkr (-2 664 tkr Q3-20)

Kommentarer från vd

Under tredje kvartalet fortsatte tillväxten i Briox med ca 1 000 nya användarlicenser och en fortsatt växande affär. Marknaderna i Finland och Baltikum öppnade upp igen efter pandemin, vilket underlättat säljarbetet med fysiska kundmöten på plats i våra marknader. Vi har under kvartalet även tagit ett strategiskt viktigt beslut att förstärka vårt fokus på mikroföretag, med ambitionen att ta en tydlig ledarposition inom detta segment.

Vårt strategiska beslut att fokusera på segmentet mikroföretag grundar sig på tre skäl:

1. Stor affärspotential. Mikroföretag är det klart största företagssegmentet. Över 90 % av alla bolag i Finland och Baltikum sysselsätter färre än 10 personer.

2. Mindre behov att lokalanpassa. Mikroföretagare har relativt likartade behov, oavsett land. Det gör det lättare att utveckla ett kraftfullt kärnerbjudande, vilket i sin tur skapar ännu bättre förutsättningar för en skalbar internationell expansion.

3. Otillfredsställda kundbehov. Det finns förvisso flera erbjudanden på marknaden för mikroföretagare. Men vi ser att det saknas en behovscentrerad helhetslösning för just mikroföretagare som även inkluderar redovisningsbyrån. Det är en värdefull position att ta för Briox. Vi kan förenkla mikroföretagarens vardag och hjälpa dem att bli mer framgångsrika, samtidigt som vi erbjuder redovisningsbyrån ett effektivt arbetssätt tillsammans med sina minsta kunder. Som tidigare inte alltid varit lönsamma för dem.

Vår förtydligade positionering innebär inte att vi frångår vår nuvarande partnerstrategi. Tvärtom. En viktig prioritet under nästa kvartal är lanseringen av vårt partnerprogram, som syftar till att erbjuda redovisningsbyråer ett attraktivt ramverk för gemensam kundbearbetning. Vi fortsätter även det intensiva produktutvecklingsarbetet, som bl.a.inkluderar lanseringen av vår egenutvecklade nya app för mikroföretagare. Det händer med andra ord en hel del på Briox. Jag känner en stor förväntan nu när världen öppnar sig, och vi på Briox har använt tiden under pandemin till att fokusera, förtydliga och vässa vårt erbjudande till marknaden.

Citat från Briox vd Johan Nordqvist:

“Under tredje kvartalet fortsatte tillväxten i Briox med ca 1000 nya användarlicenser och en fortsatt växande affär”.

“Vi har under kvartalet även tagit ett strategiskt viktigt beslut att förstärka vårt fokus på mikroföretag, med ambitionen att ta en tydlig ledarposition inom detta segment”.

Länk till Briox kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

För mer information:
Johan Nordqvist
VD
+46 70 661 86 80
johan.nordqvist@briox.se

 

Om oss

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Roboten Buster säkerställer kvalitet och användarvänlighet för Briox kunder

AutoAccount och Briox stärker sitt gemensamma erbjudande för mikroföretagare i Finland och Estland

Inbjudan till presentation av Briox kvartalsrapport Q3

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning