Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

09 april 2019

Byråtillväxten i Finland och Estland har varit mycket stark under årets första kvartal. Briox tecknade under första kvartalet 2019 avtal med 32 nya redovisningsbyråer i de båda länderna om att använda bolagets programvara. Detta ska jämföras med att under hela 2018 var ökningen 20 nya redovisningsbyråer. ”Ökningen är en effekt av Briox huvudstrategi och fokus på genomförda marknadssatsningar för att öka marknadsandelarna genom nära samarbeten med redovisningsbyråerna”, säger Jens Collskog, ansvarig på Briox för satsningen på redovisningsbyråerna.

Efter framgångarna i Finland och lanseringen i Estland tar nu Briox steget vidare att omfatta hela Baltikum. Detta är en av flera viktiga förändringar för Briox under det kommande året.

Det nya geografiska fokuset är viktigt då Finland i kombination med Baltikum utgör en stark region. Många av Briox byråkunder har verksamhet i samtliga länder och efterfrågar en bredare lösning. Även regelverk samt tekniska integrationer delas i viss utsträckning.

I jämförelse med Sverige har Finland och Baltikum en större befolkning, en högre digital acceptans, men framför allt en tillväxt i SME-segmentet som är flera gånger högre än i Sverige. Kombinerat med en lägre konkurrenssituation och ett svagare produktutbud skapar det förutsättningar för en snabb och stark tillväxt. Marknadsförutsättningarna i länderna bedöms mycket goda och Briox plattform är tekniskt i framkant jämfört med konkurrenterna.

”Att denna satsningen kommer nu är en viktig del i Briox långsiktiga satsning på tillväxt. Framgångarna i Estland bekräftade vår positiva bild av förutsättningarna i landet. Med denna erfarenhet vill vi nu skapa en tydligare helhet för Briox och renodla våra verksamheter till Finland och Baltikum. Dessa länder utgör en mycket spännande region som passar utmärkt för Briox” säger Fredrik Hyltsten, VD i Briox.

Vid årsskiftet 2019/20 beräknas anpassningarna i programvaran och nödvändiga integrationer vara helt klara. Men redan idag används Briox programvara av ett flertal redovisningsbyråer i Estland. I samband med lanseringen i Baltikum kommer även Briox att successivt avveckla sin verksamhet i England samt Tyskland. Beslutet kommer som en naturlig följd av att skapa mer samlad marknad och är en del av Briox långsiktiga strategi för ökad tillväxt och lönsamhet.

I samband med etableringen i Lettland och Litauen föreslår Briox styrelse en företrädesemission om cirka 25 MSEK samt en riktad emission om 10 MSEK. Emissionerna om totalt 35 MSEK genomförs som en följd av de nya satsningarna och säkerställer bolagets långsiktiga kapitalbehov för en kraftfull tillväxt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Hyltsten, VD Briox AB (Publ)
Tel: +46 70 341 46 26
Email: fredrik.hyltsten@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i huvudsakligen Finland och Baltikum. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016