Styrelsen offentliggör informationsmemorandum i samband med med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 21,1 MSEK

15 februari 2016

Styrelsen för Briox AB (publ) (f.d. FINT AB) har publicerat ett Informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission om cirka 21,1 MSEK. Informationsmemorandumet kommer under teckningsperioden 15 februari – 29 februari 2016 att finnas tillgänglig på Briox hemsida, www.briox.se

Bakgrund

  • Styrelsen för Briox AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 21,1 MSEK. Företrädesemissionen godkändes av en extra bolagstämma den 15 januari 2016.
  • Företrädesemissionen är till 85 % säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, bolagets ledning samt ett garantikonsortium. • De som på avstämningsdagen var aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid fyra (4) innehavda aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till teckningskursen 5 öre per aktie.
  • Emissionen sker i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion. Bolaget ställer nu om organisationen att fokusera på försäljning. Bland annat har Jens Collskog, tidigare VD på svenska Fortnox, anlitats för att bygga upp satsningen på redovisningsbyråer.
  • Det nyligen tecknade tilläggsavtalet med Fortnox innebär starka förutsättningar för Briox.

”Att få kontroll på äganderätten över programvaran, ta bort kostsamma royalties samt möjligheten att agera fritt utanför Sverige innebär mycket positiva förändringar genom tilläggsavtalet med Fortnox. Nu när avtalet är på plats ligger fokus på att utveckla samarbetet med redovisningsbyråerna och partners. Även vår framtida paketering är prioriterad att se över för att långsiktigt vara konkurrenskraftiga. Vi har en stark tjänst, nu behöver vi få igång försäljningen” säger Johan Rutgersson, VD för Briox.

Emissionslikviden understiger 2,5 miljoner Euro, varför Briox AB inte kommer att upprätta prospekt avseende företrädesemissionen.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Briox AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
Email: johan.rutgersson@briox.se

Fler pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016

Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00

BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad

BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015

Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)

Viktiga datum avseende Briox AB (tidigare FINT AB) företrädesemission om 21,1 MSEK

FINT AB byter namn till Briox AB

Extra bolagsstämma i FINT