27 april 2023

Briox delårsrapport för första kvartalet 2023

Briox växer avtalsintäkter med 52 % och förstärker med Chief Revenue Officer

Första kvartalet i sammandrag:

– Återkommande intäkter ökade med 52 % och uppgick till 14,3 (9,4) mkr
– Nettoomsättningen ökade med +40 % och uppgick till 2 834 (2 030) tkr
– Rörelseresultatet uppgick till -5 492 (-5 553) tkr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 180 (-3 949) tkr
– Periodens resultat före skatt uppgick till -5 492 (-5 552) tkr
– Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,12) kr
– EBITDA uppgick till -3 139 (-3 431) tkr

2023 började med en stark tillväxt av kunder och avtalsintäkter. Återkommande intäkter, ARR, växte med 52 %, framför allt drivet av framgångsrik säljbearbetning med befintliga byråpartner. Under kvartalet förstärktes även Briox ledningsgrupp med en Chief Revenue Officer med stor erfarenhet av att driva tillväxt i SaaS-bolag.

“Fokus under årets inledning har varit att lansera nya produkter för byråpartner, och visa hur vårt stärkta produkterbjudande kan bidra till en effektivare hantering av byråns mikrokunder. För att ytterligare stärka Briox position som ledande lösning inom mikrosegmentet kommer bolagets strategiska fokus under den närmaste tiden framför allt att ligga på produkterbjudande och säljbearbetning”, säger Briox vd Johan Nordqvist.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Nordqvist
Vd
johan.nordqvist@briox.se
+46 (0)70 661 86 80

Om Briox:

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se, LinkedIn och Facebook.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.