20 augusti 2021

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Kraftig tillväxt i antalet användarlicenser.

10 juni 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

Idag använder över 200 bokförings- och redovisningsbyråer Briox. Senast i Lettland har avtal tecknats med redovisningsbyrån TaxLink Baltic.

07 maj 2021

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Johan Nordqvist, VD för Briox AB tecknar tillsammans med familj 105 000 aktier i Briox pågående företrädesemission. Teckningsbeloppet uppgår totalt till cirka 600 000 SEK.

20 april 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

I samband med att Briox presenterar sin delårsrapport för första kvartalet 2021 bjuds investerare, media och analytiker in till en webbsändning där rapporten presenteras. Webbsändningen sker den 23:e april kl 13.00-13:45.

07 april 2021

Årsredovisning 2020

22 december 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Johan Nordqvist har idag utsetts av styrelsen till ny vd för Briox, beslutet gäller omgående.

03 september 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Briox (publ) (”Briox”) meddelar idag att bolaget har ingått samarbete med Lettlands största universitet - Latvijas Universitāte. Samarbetet innebär att universitetet kommer använda Briox programvara som en aktiv del i undervisningen.

18 augusti 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Briox AB (publ) (“BRIOX”) meddelar idag att bolaget ingått ett nytt samarbete med den estniska redovisningsbyrån Arbalans.

07 april 2020

Årsredovisning 2019

31 mars 2020

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL). Aktieägarna i Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 28 april 2020 kl. 10.00.

27 mars 2020

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox styrelse har utsett Johan Nordqvist till ny vd med det specifika uppdraget att lyfta Briox till nästa nivå. Samtidigt föreslås styrelsen förstärkas med två mycket väl meriterade ledamöter, Helena Westin och Daniel de Sousa.

13 februari 2020

Briox Bokslutskommuniké 2019

Bra försäljningsutveckling och stabila resultat under sista kvartalet 2019.

17 januari 2020

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox (publ) (”Briox”), som erbjuder ett ekonomisystem för redovisningsbyråer och till små och medelstora företag har ingått partnerskap med NORIAN, en global full servicebyrå för ekonomi, lön och automatiserade processer. Partnerskapet innebär att NORIAN väljer Briox för sin interna bokföring samt redovisning och också för att erbjuda Briox till sina kunder.

18 november 2019

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Briox (publ) dotterbolag Briox Finland Oy (“Briox Finland”), som erbjuder ekonomisystem för redovisningsbyråer samt små och medelstora företag, ingår partnerskap med Festum Software Oy (“Festum”), som erbjuder mjukvaran Hausvise till fastighetsförvaltare.

17 oktober 2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Stora satsningar hos Briox under tredje kvartalet påverkar resultatet och ger ett positivt avtryck på samtliga tillväxtområden.

20 september 2019

Briox får ny landschef i Finland

Svenska Briox (publ) (”Briox”), som erbjuder ekonomisystem för redovisningsbyråer samt små och medelstora företag, rekryterar Johanna Hannus till ny landschef i Finland. Hon efterträder Teemu Kaski.

03 september 2019

Briox satsar och anställer sju

Briox har, sedan nyemissionen tidigare i år, expanderat till två nya länder - Litauen och Lettland. För att säkra den fortsatta expansionen förstärks företaget med sju erfarna medarbetare.

20 augusti 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fortsatta framsteg på samtliga områden och marknader för Briox. Briox fortsätter den positiva utvecklingen under årets andra kvartal. Tillväxt inom samtliga områden.

10 juni 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade nyemission av aktier som beslutades av årsstämman den 9 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 35,4 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 137,4 procent och tillför Bolaget cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den riktade emission uppgår till cirka 10,0 MSEK. Bolaget tillförs totalt 35,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

20 maj 2019

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som årsstämman i Briox beslutade om den 9 maj 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garanti- och teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande cirka 80 procent av den maximala emissionsvolymen. Briox genomför även en riktad emission av aktier om cirka 10 MSEK till två svenska kvalificerade investerare.

08 maj 2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

I första kvartalet ser vi en fortsatt positiv utveckling i bolaget som helhet. Under perioden ökar omsättningen, fler byråer väljer Briox, nya integrationer är nu i produktion tillgängliga för samtliga kunder och fokus i produkten på kundupplevelsen får en bra respons från användarna.

25 april 2019

Årsredovisning 2018

09 april 2019

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Byråtillväxten i Finland och Estland har varit mycket stark under årets första kvartal. Briox tecknade under första kvartalet 2019 avtal med 32 nya redovisningsbyråer i de båda länderna om att använda bolagets programvara. Detta ska jämföras med att under hela 2018 var ökningen 20 nya redovisningsbyråer. ”Ökningen är en effekt av Briox huvudstrategi och fokus på genomförda marknadssatsningar för att öka marknadsandelarna genom nära samarbeten med redovisningsbyråerna”, säger Jens Collskog, ansvarig på Briox för satsningen på redovisningsbyråerna.

09 april 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Briox AB, org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10:00.

21 februari 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Omsättningen ökar med 94% på helåret, lönsamheten förbättras, fler byråer väljer Briox och nytt strategiskt samarbete i Estland.

19 februari 2019

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Briox och SEB Estland etablerar ett partnerskap för att tillsammans hitta möjligheter att skapa ett affärsanalysverktyg för små och medelstora företag samt nyligen etablerade företag.

20 december 2018

BDO i Estland väljer Briox

I december har Briox publicerat två pressereleaser på nya partnerskap i Estland redan innan systemet har lanserats officiellt. Nu väljer ännu en av de stora aktörerna i branschen att ingå partnerskap med Briox.

13 december 2018

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

I början av december kommunicerade Briox att bolaget har fått en flygande start i Estland där den första redovisningsbyrån i Estland är igång. Nu meddelar bolaget att ännu en estnisk redovisningsbyrå har valt att ansluta sig till Briox.

05 december 2018

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

I augusti meddelade Briox att bolaget etablerar sig i Estland. Nu har plattformen lanserats och den första redovisningsbyrån har börjat använda programvaran.

08 november 2018

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

När vi i november ser tillbaka på tredje kvartalet kan vi se att verksamheten fortsätter att leverera på alla områden. Försäljningssiffrorna ökar, lönsamheten förbättras avsevärt, partnerskapen utvecklas och stärks, produktutvecklingen är fortsatt offensiv samt lanseringen i Estland rycker närmre.

21 augusti 2018

Delårsrapport första halvåret 2018

Årets andra kvartal har varit en positiv och händelserik period. Fredrik Hyltsten har rekryterats som ny VD, kassan har fyllts på rejält, förberedelser för lansering på en ny marknad, flera nya spännande partners och en rad nya större kunder.

17 augusti 2018

Briox etablerar sig i Estland

I samband med etableringen har även Janar Sutt anställts som Country manager för Estland.

25 juni 2018

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Styrelsen i Briox AB beslutade vid dagens styrelsemöte att utse Fredrik Hyltsten till ny VD med tillträde i slutet av augusti. Styrelsen beslutade också att kalla till en extra bolagsstämma den 28 augusti och där föreslå att nuvarande VD Johan Rutgersson väljs till arbetande styrelseordförande i bolaget. Nuvarande ordföranden Lars Karlsson, som varit ordförande sedan hösten 2013, kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen.

20 juni 2018

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Den 15 juni avslutades nyttjandeperioden för Briox teckningsoptioner, TO1. Totalt nyttjades 5 746 621 optioner, totalt 97,32% av det totala antalet optioner vilket tillför bolaget ca 22 MKR.

13 juni 2018

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Imorgon, torsdag 14 juni, är sista svarsdag hos många förvaltare för att utnyttja Briox teckningsoption TO1. För direktregistrerade aktier är sista dagen på fredag 15 juni.

13 juni 2018

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox har tecknat ett avtal med redovisningsbyrån Leppävaaran Laskenta om att börja använda Briox programvara.

12 juni 2018

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox har tecknat ett samarbetsavtal med det finska pensionsbolaget Veritas. Syftet med samarbetet är att stärka erbjudandet mot befintliga kunder samt att nå nya kunder.

05 juni 2018

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox erbjuder sedan tidigare konceptet Briox Byråpartner, där ca 60 redovisningsbyråer i Finland hittills anslutit sig för att få möjlighet att använda Briox program för sina kunders administration till förmånliga villkor.

16 maj 2018

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner av serie 2017/2018:1

16 maj 2018

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Information om Briox teckningsoptioner - Teckningsperioden inleds idag

08 maj 2018

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Briox ökar omsättningen med 57% samt uppvisar ett 61% förbättrat kassaflöde -1 235 (-3 206) tkr för årets första kvartal. Fortsatta framgångar i Finland.

11 april 2018

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Briox AB, org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10.00

04 april 2018

Briox i partnerskap med Holvi

Briox och den finska entreprenörsbanken Holvi ingår ett partnerskap för ökad kundtillväxt.

23 mars 2018

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox har tecknat ett avtal med Webbhuset om att under april flytta 500 betalande kunder till Briox redovisningssystem.

20 februari 2018

Briox bokslutskommuniké 2017

Samtliga siffror under sista kvartalet och ackumulerat under 2017 visar genomgående på förbättringar.

19 februari 2018

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och BDO i Finland har tecknat ett samarbetsavtal avseende Briox programvara.

18 december 2017

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox har tecknat ett återförsäljaravtal med det finska IT-bolaget Webcore. Webcore erbjuder idag över 500 företagskunder och föreningar en molnbaserad komplett lösning för hemsidor och e-handel.

08 december 2017

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox har tecknat ett samarbetsavtal med Suomen Palkanlaskenta för lansering av ett nytt lönehanteringssystem. Avtalet avser även ett erbjudande om en integration för 2000 av Suomen Palkanlaskentas kunder till Briox system.

09 november 2017

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox ökar omsättningen med 14% samt uppvisar ett 20% bättre rörelseresultat på -3256 (-4070 tkr) för det tredje kvartalet. Fortsatta satsningar på Finland.

12 september 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

I samband med etableringen har även Teemu Kaski rekryteras som Country Manager för Finland.

06 september 2017

Briox – Storaffär med Zervant

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

22 augusti 2017

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

BRIOX – DELÅRSRAPPORT FÖRSTA HALVÅRET 2017

25 april 2017

Årsredovisning 2016

06 september 2016

Briox lanserar Briox Scanner

15 januari 2016

Extra bolagsstämma i FINT