Investerare

Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Briox huvudsakliga marknader finns idag i Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Se presentation av Briox kvartalsrapport

2010

Grundat i Växjö

28

Anställda

196

Byråkunder

1793

Kvalificerade aktieägare. Listat på Nordic SME

+19%

Ökade intäkter under Q1 jämfört samma period föregående år

Viktig information om pågående företrädesemission

Under perioden 27 april till och med den 11 maj 2021 pågår teckning i Briox företrädesemission. Här hittar du den samlade informationen om emissionen och instruktioner om hur du tecknar dig.

Klicka här

Finansiella rapporter

2021

Kvartalsrapport Q1 2021

2020

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 2020

Kvartalsrapport Q3 2020

Visa alla

Kalender

28 april 2021
Årsstämma / Årsredovisning 2020

20 augusti 2021
Kvartalsrapport för perioden april – juni

22 oktober 2021
Kvartalsrapport för perioden juli – september