Investerare

Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Briox huvudsakliga marknader finns idag i Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Följ aktiekursen här

2010

Grundat i Växjö

27

Anställda

198

Byråkunder

2600

Kvalificerade aktieägare. Listat på Nordic SME

+39%

Ökade intäkter under Q3 jämfört samma period föregående år

Briox offentliggör utfall i företrädesemission samt meddelar registrering av riktad nyemission vid Bolagsverket

– Briox båda emissioner har fått ett stort gensvar bland både befintliga och nya ägare. Befintliga ägare har i mycket hög grad nyttjat sina teckningsrätter och nya starka namn har tillkommit på ägarlistan. Detta är mycket glädjande och ett styrkebesked för Briox. Med en teckningsgrad på 138% är vi mycket tacksamma för det stora förtroende aktieägarna ger Briox i den fortsatta resan, säger Johan Nordqvist, VD för Briox.

Läs mer

Finansiella rapporter

2021

Kvartalsrapport Q3 2021

Kvartalsrapport Q2 2021

Kvartalsrapport Q1 2021

2020

Årsredovisning 2020

Visa alla

Kalender

22 oktober 2021
Kvartalsrapport för perioden juli – september

10 februari 2022
Briox Bokslutskommuniké