Investerare

Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Briox huvudsakliga marknader finns idag i Finland, Estland, Tyskland och Storbritannien.

2010

Grundat i Växjö

20

Anställda

62

Byråkunder

2000

Aktieägare. Listat på Nordic MTF NGM

+119%

Ökade intäkter senaste kvartalet

Briox teckningsoptioner

Information om utfall av Briox teckningsoptioner

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna avslutades den 15 juni 2018.

Utfallet blev 97,3% teckningsgrad motsvarande ca 22 MKR.

En (1) innehavd teckningsoption av serie 2017/2018:1 berättigade till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 3,82 kronor per aktie.

Genom teckningsoptionerna tillförs 5 746 621 nya aktier till bolaget, totalt nytt antal aktier blir därmed 28 586 689 stycken.

Teckningsoptionerna har nu konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till aktier inom ca 2 veckor.

 

Mer info

Kalender

20 februari 2018
Bokslutskommuniké för 2017

08 maj 2018
Delårsrapport för perioden januari - mars

09 maj 2018
Årsstämma

21 augusti 2018
Delårsrapport för perioden april - juni

08 november 2018
Delårsrapport för perioden juli - sept