Investerare

Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Briox huvudsakliga marknader finns idag i Finland, Estland, Tyskland och Storbritannien.

2010

Grundat i Växjö

16

Anställda

78

Byråkunder

2000

Aktieägare. Listat på Nordic MTF NGM

+98%

Ökade intäkter senaste kvartalet

Briox teckningsoptioner

Information om utfall av Briox teckningsoptioner

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna avslutades den 15 juni 2018.

Utfallet blev 97,3% teckningsgrad motsvarande ca 22 MKR.

En (1) innehavd teckningsoption av serie 2017/2018:1 berättigade till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 3,82 kronor per aktie.

Genom teckningsoptionerna tillförs 5 746 621 nya aktier till bolaget, totalt nytt antal aktier blir därmed 28 586 689 stycken.

Teckningsoptionerna har nu konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till aktier inom ca 2 veckor.

 

Mer info

Kalender

21 februari 2019
Bokslutskommuniké för 2018

08 maj 2019
Delårsrapport för perioden januari - mars

09 maj 2019
Årsstämma

20 augusti 2019
Delårsrapport för perioden april - juni

07 november 2019
Delårsrapport för perioden juli - sept