Investerare

Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Briox huvudsakliga marknader finns idag i Finland, Estland, Tyskland och Storbritannien.

Aktieägarträff 8 maj 18.00 - 19.30 - PM & Vänner - Växjö

Som aktieägare i Briox välkomnas du till en företagspresentation med ledningen för Briox. 2018 var ett händelserikt år och nu är verksamheten på väg in i nästa fas där fokus ligger på Finland och Baltikum.

2010

Grundat i Växjö

16

Anställda

78

Byråkunder

2000

Aktieägare. Listat på Nordic MTF NGM

+98%

Ökade intäkter senaste kvartalet

Briox företrädesemission

Information om teckning i kommande företrädesemission

1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt och 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie

Teckningskurs: 4,50 kronor per aktie.Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med 20 maj 2019 till och med 3 juni 2019.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom kontant betalning till ett av bolaget anvisat konto inom tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019.

För aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter anmäls teckning på särskild teckningslista och betalning erläggs i enlighet med betalningsinstruktioner för sådan teckning.

 

Mer info

Kalender

21 februari 2019
Bokslutskommuniké för 2018

08 maj 2019
Delårsrapport för perioden januari - mars

09 maj 2019
Årsstämma

20 augusti 2019
Delårsrapport för perioden april - juni

07 november 2019
Delårsrapport för perioden juli - sept