Investerare

Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Briox huvudsakliga marknader finns idag i Finland, Estland, Lettland och Litauen.

2010

Grundat i Växjö

23

Anställda

133

Byråkunder

2400

Aktieägare. Listat på Nordic MTF NGM

+34%

Ökade intäkter jämfört samma period föregående år

Briox nyemission 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade nyemission av aktier som beslutades av årsstämman den 9 maj 2019.

Företrädesemissionen har tecknats till cirka 35,4 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 137,4 procent och tillför Bolaget cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den riktade emission uppgår till cirka 10,0 MSEK. Bolaget tillförs totalt 35,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Läs mer här

 

Mer info

Kalender

20 augusti 2019
Delårsrapport för perioden april - juni

17 oktober 2019
Delårsrapport för perioden juli - sept

13 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019

Hemma hos Briox