Investerare

Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Briox huvudsakliga marknader finns idag i Finland, Estland, Lettland och Litauen.

2010

Grundat i Växjö

23

Anställda

151

Byråkunder

2400

Aktieägare. Listat på Nordic SME

+49%

Ökade intäkter jämfört samma period föregående år

Briox nyemission 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade nyemission av aktier som beslutades av årsstämman den 9 maj 2019.

Företrädesemissionen har tecknats till cirka 35,4 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 137,4 procent och tillför Bolaget cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den riktade emission uppgår till cirka 10,0 MSEK. Bolaget tillförs totalt 35,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Läs mer här

 

Mer info

Kalender

23 april 2020
Kvartalsrapport för perioden januari - mars

28 april 2020
Årsstämma Briox AB

20 augusti 2020
Kvartalsrapport för perioden april - juni

22 oktober 2020
Kvartalsrapport för perioden juli - sept

11 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020

Hemma hos Briox