24 augusti 2023

Briox växer avtalsintäkter med 57 % och expanderar sitt partnernätverk

Andra kvartalet i sammandrag:

  • Återkommande intäkter (ARR) ökade med 57 % och uppgick till 16,0 (10,2) mkr
  • Nettoomsättningen ökade med 39 % och uppgick till 2 839 (2 047) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 961 (-5 861) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 942 (-2 005) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -5 961 (-5 862) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,11) kr
  • EBITDA uppgick till -3 503 (-3 704) tkr

Årets andra kvartal karaktäriserades av fortsatt stark tillväxt – både vad gäller tillströmningen av nya kunder och ökade avtalsintäkter. 19 ytterligare redovisningsbyråer anslöt sig till Briox partnernätverk, och återkommande intäkter (ARR) växte med 57 %. På produktsidan lanserades flera efterfrågade funktionaliteter inom lönehantering.

“Att vi ytterligare expanderar vårt partnernätverk får ses som ett kvitto på att marknaden uppskattar vårt stärkta produkterbjudande, och att det bidrar till en effektivare hantering av kunder inom mikrosegmentet. För att stötta Briox långsiktiga tillväxtambitioner kommer det strategiska fokuset under den närmaste tiden fortsatt att ligga på produkterbjudande och säljbearbetning”, säger Briox vd Johan Nordqvist.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Nordqvist
Vd
johan.nordqvist@briox.se
+46 (0)70 661 86 80

Om Briox:

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se LinkedIn och Facebook.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.