21 augusti 2018

Delårsrapport första halvåret 2018

Årets andra kvartal har varit en positiv och händelserik period. Fredrik Hyltsten har rekryterats som ny VD, kassan har fyllts på rejält, förberedelser för lansering på en ny marknad, flera nya spännande partners och en rad nya större kunder.

Parallellt med dessa aktiviteter fortsätter utvecklingen på affärssidan i Briox att utvecklas starkt, nettoomsättningen för kvartalet ökar med 119% mot samma period föregående år. För första halvåret är ökningen 87% mot föregående år. Det negativa kassaflödet fortsätter att bromsas kraftigt, det första halvåret innebär en förbättring med över 40% från -5,5 mkr till -3,3 mkr.

Det ökade intresset märks både bland kunder och investerare. I juni avslutades teckningsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut i samband med Briox nyemission under 2017. Teckningsoptionerna utnyttjades av över 97% av alla innehavare och gav Briox ett tillskott ca 22 mkr.

På kundsidan fortsätter intresset för Briox att växa, nya partners och fler byråkunder har anslutit sig till Briox. För varje ny redovisningsbyrå och varje ny integrationspartner blir steget till nästa affär kortare. Som en konsekvens av detta anställs nu ytterligare säljare till Briox kontor i Helsingfors. Briox hade vid halvårsskiftet 62 byråkunder, 3054 betalande licenser samt ett ARR (annual recurring revenue) på 3,48 MKR.

En annan viktig satsning som görs nu är rekryteringen av Briox nya VD, Fredrik Hyltsten. Då verksamheten växer, inte minst i Växjö, är rekryteringen av Fredrik en viktig förstärkning av ledningsorganisationen inför Briox fortsatta expansion. Med en gedigen erfarenhet från IT-branschen är Fredrik väl lämpad för uppgiften. Han kommer senast från Växjöbolaget HRM Software AB som Sälj- och Marknadschef. Dessförinnan etablerade han och var VD för Itslearning AB mellan 2010-2015.

Nyligen meddelades att Briox lanserar en lokalt anpassad programvara i Estland samt etablerar ett kontor med Janar Sutt som landschef. Med framgångarna i Finland har beslutet att satsa på Estland kommit naturligt, Estland är starkt kopplat till den finska marknaden och har uppvisat en mycket stark tillväxt. Flertalet befintliga kunder har idag verksamhet i båda länderna, något som gör att Briox redan under detta år räknar med att få igång de första kunderna på den Estniska plattformen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.