22 oktober 2021

Kvartalsrapport tredjekvartalet 2021

Briox passerar 10 000 användarlicenser och ökar fokuset på mikroföretag.

Tredje kvartalet i sammandrag

– Under årets tredje kvartal ökade nettoomsättningen med 39 % till 1 626 tkr jämfört med Q3-20
– ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med 34 % till 7,5 mkr jämfört med Q3-20
– Antalet användarlicenser ökade med 11 % till 10 228 st (9 243 Q2-21)
– Antalet byråpartners minskade marginellt till 198 st (201 st Q2-21)
– EBITDA uppgick till -2 987 tkr (-2 664 tkr Q3-20)

Kommentarer från vd

Under tredje kvartalet fortsatte tillväxten i Briox med ca 1 000 nya användarlicenser och en fortsatt växande affär. Marknaderna i Finland och Baltikum öppnade upp igen efter pandemin, vilket underlättat säljarbetet med fysiska kundmöten på plats i våra marknader. Vi har under kvartalet även tagit ett strategiskt viktigt beslut att förstärka vårt fokus på mikroföretag, med ambitionen att ta en tydlig ledarposition inom detta segment.

Vårt strategiska beslut att fokusera på segmentet mikroföretag grundar sig på tre skäl:

1. Stor affärspotential. Mikroföretag är det klart största företagssegmentet. Över 90 % av alla bolag i Finland och Baltikum sysselsätter färre än 10 personer.

2. Mindre behov att lokalanpassa. Mikroföretagare har relativt likartade behov, oavsett land. Det gör det lättare att utveckla ett kraftfullt kärnerbjudande, vilket i sin tur skapar ännu bättre förutsättningar för en skalbar internationell expansion.

3. Otillfredsställda kundbehov. Det finns förvisso flera erbjudanden på marknaden för mikroföretagare. Men vi ser att det saknas en behovscentrerad helhetslösning för just mikroföretagare som även inkluderar redovisningsbyrån. Det är en värdefull position att ta för Briox. Vi kan förenkla mikroföretagarens vardag och hjälpa dem att bli mer framgångsrika, samtidigt som vi erbjuder redovisningsbyrån ett effektivt arbetssätt tillsammans med sina minsta kunder. Som tidigare inte alltid varit lönsamma för dem.

Vår förtydligade positionering innebär inte att vi frångår vår nuvarande partnerstrategi. Tvärtom. En viktig prioritet under nästa kvartal är lanseringen av vårt partnerprogram, som syftar till att erbjuda redovisningsbyråer ett attraktivt ramverk för gemensam kundbearbetning. Vi fortsätter även det intensiva produktutvecklingsarbetet, som bl.a.inkluderar lanseringen av vår egenutvecklade nya app för mikroföretagare. Det händer med andra ord en hel del på Briox. Jag känner en stor förväntan nu när världen öppnar sig, och vi på Briox har använt tiden under pandemin till att fokusera, förtydliga och vässa vårt erbjudande till marknaden.

Citat från Briox vd Johan Nordqvist:

“Under tredje kvartalet fortsatte tillväxten i Briox med ca 1000 nya användarlicenser och en fortsatt växande affär”.

“Vi har under kvartalet även tagit ett strategiskt viktigt beslut att förstärka vårt fokus på mikroföretag, med ambitionen att ta en tydlig ledarposition inom detta segment”.

Länk till Briox kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

För mer information:
Johan Nordqvist
VD
+46 70 661 86 80
johan.nordqvist@briox.se

 

Om oss

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.