16 augusti 2018

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

I samband med kallelse till Briox extra bolagsstämma finns ett skrivfel i beslutspunkt 7, Inrättande av Incitamentsprogram 2018/2021   I punkt 4 framgår priset på teckningsoptionerna som rätteligen skall vara ca 10-12 öre per styck. Marknadspriset är beroende på den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 26 juli 2018 till och med 26 augusti 2018 och kommer fastställas av en oberoende värderingsman enligt ”Black & Scholes”-formeln.   Lösenpriset på optionen kommer vara ca 9 kronor och beräknas enligt ovanstående princip.   Uppdaterad kallelse finns på bolagets hemsida, www.briox.se samt publiceras i Post- och Inrikes Tidningar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.