9 april 2019

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Byråtillväxten i Finland och Estland har varit mycket stark under årets första kvartal. Briox tecknade under första kvartalet 2019 avtal med 32 nya redovisningsbyråer i de båda länderna om att använda bolagets programvara. Detta ska jämföras med att under hela 2018 var ökningen 20 nya redovisningsbyråer. ”Ökningen är en effekt av Briox huvudstrategi och fokus på genomförda marknadssatsningar för att öka marknadsandelarna genom nära samarbeten med redovisningsbyråerna”, säger Jens Collskog, ansvarig på Briox för satsningen på redovisningsbyråerna.

Efter framgångarna i Finland och lanseringen i Estland tar nu Briox steget vidare att omfatta hela Baltikum. Detta är en av flera viktiga förändringar för Briox under det kommande året. Det nya geografiska fokuset är viktigt då Finland i kombination med Baltikum utgör en stark region. Många av Briox byråkunder har verksamhet i samtliga länder och efterfrågar en bredare lösning. Även regelverk samt tekniska integrationer delas i viss utsträckning. I jämförelse med Sverige har Finland och Baltikum en större befolkning, en högre digital acceptans, men framför allt en tillväxt i SME-segmentet som är flera gånger högre än i Sverige. Kombinerat med en lägre konkurrenssituation och ett svagare produktutbud skapar det förutsättningar för en snabb och stark tillväxt. Marknadsförutsättningarna i länderna bedöms mycket goda och Briox plattform är tekniskt i framkant jämfört med konkurrenterna. ”Att denna satsningen kommer nu är en viktig del i Briox långsiktiga satsning på tillväxt. Framgångarna i Estland bekräftade vår positiva bild av förutsättningarna i landet. Med denna erfarenhet vill vi nu skapa en tydligare helhet för Briox och renodla våra verksamheter till Finland och Baltikum. Dessa länder utgör en mycket spännande region som passar utmärkt för Briox” säger Fredrik Hyltsten, VD i Briox. Vid årsskiftet 2019/20 beräknas anpassningarna i programvaran och nödvändiga integrationer vara helt klara. Men redan idag används Briox programvara av ett flertal redovisningsbyråer i Estland. I samband med lanseringen i Baltikum kommer även Briox att successivt avveckla sin verksamhet i England samt Tyskland. Beslutet kommer som en naturlig följd av att skapa mer samlad marknad och är en del av Briox långsiktiga strategi för ökad tillväxt och lönsamhet. I samband med etableringen i Lettland och Litauen föreslår Briox styrelse en företrädesemission om cirka 25 MSEK samt en riktad emission om 10 MSEK. Emissionerna om totalt 35 MSEK genomförs som en följd av de nya satsningarna och säkerställer bolagets långsiktiga kapitalbehov för en kraftfull tillväxt. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Hyltsten, VD Briox AB (Publ) Tel: +46 70 341 46 26 Email: fredrik.hyltsten@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i huvudsakligen Finland och Baltikum. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.