15 februari 2016

Styrelsen offentliggör informationsmemorandum i samband med med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 21,1 MSEK

Styrelsen för Briox AB (publ) (f.d. FINT AB) har publicerat ett Informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission om cirka 21,1 MSEK. Informationsmemorandumet kommer under teckningsperioden 15 februari – 29 februari 2016 att finnas tillgänglig på Briox hemsida, www.briox.se

Bakgrund

  • Styrelsen för Briox AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 21,1 MSEK. Företrädesemissionen godkändes av en extra bolagstämma den 15 januari 2016.
  • Företrädesemissionen är till 85 % säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, bolagets ledning samt ett garantikonsortium. • De som på avstämningsdagen var aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid fyra (4) innehavda aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till teckningskursen 5 öre per aktie.
  • Emissionen sker i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion. Bolaget ställer nu om organisationen att fokusera på försäljning. Bland annat har Jens Collskog, tidigare VD på svenska Fortnox, anlitats för att bygga upp satsningen på redovisningsbyråer.
  • Det nyligen tecknade tilläggsavtalet med Fortnox innebär starka förutsättningar för Briox.
”Att få kontroll på äganderätten över programvaran, ta bort kostsamma royalties samt möjligheten att agera fritt utanför Sverige innebär mycket positiva förändringar genom tilläggsavtalet med Fortnox. Nu när avtalet är på plats ligger fokus på att utveckla samarbetet med redovisningsbyråerna och partners. Även vår framtida paketering är prioriterad att se över för att långsiktigt vara konkurrenskraftiga. Vi har en stark tjänst, nu behöver vi få igång försäljningen” säger Johan Rutgersson, VD för Briox. Emissionslikviden understiger 2,5 miljoner Euro, varför Briox AB inte kommer att upprätta prospekt avseende företrädesemissionen. Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Briox AB i samband med företrädesemissionen. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 15 72 00 Email: johan.rutgersson@briox.se

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.