25 april 2024

Fulltecknad nyemission och intensiv produktutveckling

Första kvartalet i sammandrag:

  • Återkommande intäkter (ARR) ökade med 34 % och uppgick till 19,6 (14,3) mkr
  • Nettoomsättningen för Q1-24 ökade med +18 % och uppgick till 3 336 (2 834) tkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 083 (-5 492) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 138 (-3 180) tkr.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -6 085 (-5 492) tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,10) kr.
  • EBITDA uppgick till -3 224 (-3 139) tkr.

Briox inledde året med att leverera en ARR-tillväxt på 34 %. Den något lägre tillväxten än under föregående kvartal förklaras av en strategiskt viktig omställning av hur vi tecknar våra partneravtal. Detta syftar till att säkerställa ett starkare åtagande av byrån, och därigenom korta ned tiden från att avtalet signeras till att kunderna flyttas över till Briox. Under kvartalet genomfördes även en nyemission som fulltecknades, med stark uppbackning av bolagets storägare.

“Den fulltecknade emissionen kommer att användas till fortsatt produktinnovation och marknadsbearbetning i syfte att etablera Briox som den ledande lösningen för solo- och mikroentreprenörer. Det kommer att ske med ett tydligt fokus på att nå positivt kassaflöde och därmed kunna stå på egna ben finansiellt”, säger Briox vd Johan Nordqvist.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.