13 maj 2024

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 13 maj 2024 kl. 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 280 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Årsstämman beslutade om omval av Erik Hammarberg, Helena Westin, Daniel de Sousa, Martin Jönsson, Mikael Lindblom och Erik Hammarberg. Till styrelseordförande omvaldes Erik Hammarberg. Noterades att Johan Rutgersson avböjt omval till styrelsen.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Andreas Skogh tillträder som huvudansvarig revisor i bolaget.

i) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital ska genom bemyndigandet kunna ökas med 20 procent.

För mer information

Erik Hammarberg

Styrelseordförande Briox
erik.hammarberg@briox.se
+46 (0)73 324 98 42

Om oss

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för solo- och mikroentreprenörer genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.