Briox emission 2024

Viktig information om pågående företrädesemission

Viktig information kring teckning i Briox företrädesemission

Den som på avstämningsdagen, som är den 27 februari 2024, är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger sju (7) teckningsrätter och fyrtiotre (43) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskursen uppgår till 3,02 kr per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nordic SME under de 10 handelsdagar som infaller närmast före den 16 februari 2024.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 28,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 februari – 11 mars 2024 – Handel med teckningsrätter

29 februari – 14 mars 2024 – Teckningsperiod

29 februari 2024 – Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket och BTA omvandlas till aktier

Omkring den 18 mars – Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

Viktiga dokument

Viktig information samt anmälningssedel för teckning utan företräde:

Pressmeddelanden samt informationsunderlag från stämman:

Mer från Briox

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.