21 mars 2017

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Briox AB (publ) har genomfört en extra bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag, innefattande: a) Ändring av bolagsordningen; b) Företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner; c) Riktad emission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner; d) Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. En sammanfattning av respektive beslut finns i det länkade dokumentet nedan. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.