20 februari 2018

Briox bokslutskommuniké 2017

Samtliga siffror under sista kvartalet och ackumulerat under 2017 visar genomgående på förbättringar.

  Nettoomsättningen under Q4 ökar med 6,5% till 409 TKR. EBITDA uppgick till -2325 (2496) TKR under Q4 och -7 949 (-10 406) TKR under helåret. Resultatet av kommunicerade och ingångna affärer, bland annat Zervant, syns i siffrorna först under ingången av Q1 2018. En enskilt viktig affär som genomförts är det avtal med BDO i Finland som ingåtts. BDO har i Finland satsat på att växa sin redovisningsaffär och har till detta valt Briox som leverantör. Att en så stor och etablerad aktör väljer Briox till en majoritet av sina kunder är inte bara ekonomiskt viktigt, det innebär också ett starkt erkännande av Briox och produkten. Framgångarna på den Finska marknaden har under 2017 har varit tydliga och enligt de uppsatta målen som bolaget har. Dock är det tydligt processerna tar längre tid än planerat och att effekten på siffrorna därmed kommer senare än önskat. Med detta sagt så räknar bolaget med en tydlig intäktsökning under Q1 2018 som en effekt av ovan nämnda. Satsningen på konceptet Byråpartner Pro fortsätter och produkten beräknas att lanseras under Q2 2018. Syftet med det nya konceptet är att underlätta samarbetet mellan redovisningsbyrån samt dess slutkund. Briox kommer även under Q1 att lansera helt nya hemsidor som en del i det långsiktiga försäljningsarbetet. För helåret 2017 så ser vi en ökning i nettoomsättningen med 7,5% 1 593 (1 483) TKR. Ett 24 % förbättrat rörelseresultat -16 494 (-21 598) TKR och ett minskat negativt kassaflöde från den löpande verksamheten -9 080 (-10 735) tkr. EBITDA förbättras med 24% och uppgår till -7 949 (-10 406) tkr Ladda ner bokslutskommuniké För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och marknadsför administrativa program för bland annat bokföring, fakturering,tidredovisning och arkivering. Briox är idag verksamma i Finland, Tyskland och Storbritannien.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.