13 februari 2020

Briox Bokslutskommuniké 2019

Bra försäljningsutveckling och stabila resultat under sista kvartalet 2019.

Fjärde kvartalet 2019 i sammandrag
  • Under årets sista kvartal ökade nettoomsättningen med 61% till 1 301 tkr (808 tkr Q4 2018).
  • Antalet användarlicenser ökar med 49% till 4 806 (3 221 Q4 2018).
  • Briox ARR (Annual recurring revenue) ökar med 46% till 5,4 mkr (3,70 mkr Q4 2018).
  • Redovisningsbyråerna fortsätter att konvertera kunder till Briox och samtidigt har antalet byråer under Q4 vuxit till 151 st (78 st Q4 2018). EBITDA blir -4 213 ( -1 932) tkr mot samma period föregående år.
Väsentliga händelser under perioden Som en följd av bolagets ökade omsättning kommer Briox framöver att ändra periodiseringen av sålda licensavtal. Denna justering kommuniceras redan i denna rapport (från Q4 2019) och implementeras fullt ut i samband med Q1-rapporten 2020. Det nya tillvägagångssättet för periodiseringen påverkar nettoomsättningen för Q4 2019 på följande sätt. Nettoomsättningen ändras från 1301 tkr (enligt tidigare tillvägagångssätt) till 913 tkr, d.v.s 388 tkr av försäljningsintäkterna förs över till 2020. Tidigare har tre månaders avtal intäktsförts vid försäljningen. Nu kommer alla försäljningsintäkter periodiseras per månad. Vid bytet av tillvägagångssättet uppstår den engångseffekt i Q4 2019 som redovisats enligt ovan. Sammantaget innebär detta att 2019 års siffror speglar den korrekta nettoomsättningen. 2019 i sammandrag
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 054 (3 095) tkr
  • Rörelseresultatet var -20 163 (-14 426) tkr
  • EBITDA uppgick till -12 250 (-6 430) tkr
Kommentar från Briox VD Fredrik Hyltsten: ”Vi avslutar 2019 positivt - bra försäljningsutveckling och stabila resultat där vi ser stor potential i och med nu också genomfört marknads,-försäljnings- och expansionssatsningar till nya länder.” “Briox har under 2019 gjort en uppskalning, från fokus enbart på Finland till att omfatta även samtliga baltiska länder under första delen av 2020. Denna omställning innefattar såväl en helt lokalt anpassad egen programvara med lokala integrationer, som lokala team för sälj, marknad och support.” Briox Bokslutskommuniké 2019 För mer information: Fredrik Hyltsten VD Briox fredrik.hyltsten@briox.se +46 70 341 46 26 Om Briox: Briox erbjuder sina kunder möjligheten att skräddarsy sin egen plattform för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på: www.briox.se , LinkedIn och Facebook. Informationen är sådan som Briox AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 13 februari 2020, kl 08.15.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.