11 februari 2021

Briox Bokslutskommuniké 2020

Kommentar från VD:

Kraftfull omställning för fokus på byråaffären

Briox har växt stadigt under de senaste åren. Takten är dock inte tillräcklig för våra ambitiösa mål, och vi genomför därför ett antal förändringar i syfte att skala upp vår affär väsentligt. Fokus i detta arbete ligger helt på redovisningsbyrån och dess konsulter, för att därigenom kunna accelerera försäljningen av användarlicenser.

Nettoomsättningen ökar under kvartalet med 29 % (jämfört med Q4-19) till 1 174 tkr.

För helåret ökar nettoomsättningen till 4 460 tkr (med det nya beräkningssätt som implementerades under Q4-19). För en relevant jämförelse med den tidigare beräkningsmodellen så ökar nettoomsättningen med 25 % till 5 539 (4 442) tkr.

Antalet användarlicenser ökar med drygt 28 % under helåret 2020, och uppgår nu till 6 132 st. Antalet användarlicenser i jämförelse med Q3-20 är i princip oförändrat, vilket är ett resultat av det påbörjade omställningsarbete som beskrivs nedan. ARR uppgår till 5,3 mkr (+10 % jämfört med Q4-19).

Som nämnts i tidigare rapporter har Covid-19 haft en tydlig inverkan på nykundsbearbetningen. I Estland, Lettland och Litauen är detta extra kännbart då Briox befinner sig i en lanseringsfas. Vår tro på den stora potentialen i dessa marknader är dock oförändrad på lång sikt.

Briox har fått ett bra fäste bland redovisningsbyråerna, framför allt i Finland, och under det senaste kvartalet har ytterligare 10 byråer anslutit sig. Totalt använder nu 182 redovisningsbyråer Briox. Även om det finns ytterligare förbättringar att göra i arbetet med byråkunderna är det tydligt att Briox har skapat en stark bas för fortsatt tillväxt.

Den huvudsakliga utmaningen är att vinna redovisningsbyråernas förtroende, vilket vi klarar bra. Den stora affärsmässiga potentialen ligger dock i nästa steg, i att systematiskt bjuda in och aktivera byråernas kunder tillsammans med byrån. Denna process är i stor utsträckning manuell. Briox har därför tagit ett medvetet beslut att ställa om till en mer skalbar och automatiserad modell, vilket kortsiktigt får en påverkan på tillväxtsiffrorna. Jag kan inte nog understryka vikten av att detta behöver ske redan nu, och inte när bolaget är större.

För att effektivare nå slutanvändarna genomförs justeringar i både produktutveckling och paketering. Även marknadsarbete och säljfokus ändras. I vår satsning för ökad tillväxt kommer vi under de kommande två kvartalen att rulla ut ett flertal större initiativ. Dessa inkluderar bland annat en ny kommersiell paketering, ett uppdaterat automatiserat onboardingprogram samt ett ännu effektivare sälj- och marknadsarbete.

Jag är övertygad om att Briox är på rätt väg tack vare våra initiativ med fokus på redovisningskonsulternas behov. På samma sätt som den pågående pandemin kortsiktigt innebär utmaningar, skapar den också en kraftigt accelererad digitalisering av redovisningsbranschen. Helt i linje med Briox affär och erbjudande.

 

Johan Nordqvist
CEO
Briox AB (publ)

 

Länk till Briox bokslutskommuniké 2020

 

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.