18 februari 2016

BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 342 (218) tkr
 • Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 302 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 869 (-7 942) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 774 (-6 853) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -7 017 (-7 466) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr
 • Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna över avtalsperioden

Januari – December 2015

 • Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 1 198 (763) tkr
 • Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 991 tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 471 (-24 802) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 417 (-17 395) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -21 607 (-24 007) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) kr

VD Kommenterar:

Under fjärde kvartalet har ett större förändringsarbete påbörjats. Det tilläggsavtal som tecknats med Fortnox AB gör att Briox nu kan agera i alla länder utanför Sverige. De skulder och royalties som skulle betalas har skrivits ner med drygt 70 % och framtida royalties har strukits. Viktigt är också att vi fått kontroll över ägandefrågan till IP-rättigheterna. Produkten håller en hög nivå och är klart konkurrenskraftig avseende funktioner och pris. Kostnadsbilden i Briox har setts över, de två dotterbolagen i Tyskland och Finland har avvecklats och personalen är uppsagd. Även Växjökontoret har påverkats av neddragningar. Samtliga avtal har setts över och omförhandlats eller sagts upp där det varit möjligt. Nu kvarstår arbetet med att bygga upp säljorganisationen och processerna till den nivån att vi kan skala upp försäljningen ordentligt. Det viktiga är att bolaget nu kan börja visa på verkliga framgångar här och att därigenom nå lönsamhet. Min bedömning är att förutsättningarna för detta är mycket goda. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 15 72 00 Email: johan.rutgersson@briox.se

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.