21 juli 2022

Briox delårsrapport för andra kvartalet 2022

Briox fyller kassan och passerar 10 mkr i avtalsintäkter

Andra kvartalet i sammandrag:

– Under årets andra kvartal ökade nettoomsättningen med +49 % till 2 047 tkr (jämfört med Q2-21)
– ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med +44 % till 10,2 mkr (jämfört med Q2-21)
– Antalet användarlicenser ökade med +8 % till 12 426 st (jämfört med föregående kvartal)
– Antalet byråpartners ökade med 5 st till 217 st (jämfört med föregående kvartal)
– EBITDA uppgick till -3 704 tkr (-3 405 tkr Q2-21)

Under kvartalet genomfördes två parallella nyemissioner som tillför Briox cirka 43 MSEK före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen tecknades av styrelseledamoten Mikael Lindblom genom Bohre Invest AB. Företrädesemissionen till befintliga aktieägare fulltecknade och Briox tillförs genom dessa emissioner både rörelsekapital för fortsatt tillväxt och en ny strategiskt viktig storägare. 

“Det har varit ett händelserikt andra kvartal för Briox, med fortsatt stark tillväxt. Återkommande intäkter, ARR, växte med +44 % och passerade för första gången över 10 mkr. Tillsammans med alla fantastiska Briox-medarbetare ser jag nu fram emot ett fortsatt händelserikt verksamhetsår, med fokus på tillväxt och att göra vardagen enklare för mikroföretagaren”, säger Briox vd Johan Nordqvist. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Nordqvist
Vd
johan.nordqvist@briox.se
+46 (0)70 661 86 80

Om Briox:
Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se, LinkedIn och Facebook.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.