22 augusti 2017

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

BRIOX – DELÅRSRAPPORT FÖRSTA HALVÅRET 2017

Det första halvåret visar bolaget ett tydligt förbättrad EBITDA -4 282 (-6 686) tkr en förbättring med 36%, ökad omsättning 777 (742) tkr och ett minskat negativt kassaflöde -5 627 (-7 361) tkr mot samma period föregående år. Även under andra kvartalet förbättras samtliga siffror. Under andra kvartalet har Briox slutfört flytten in i nya lokaler i centrala Växjö. Säljsidan har förstärkts med nya tjänster och emissionen som pågått under våren är helt slutförd. Både emissionen och flytten har medfört något högre kostnader av engångskaraktär. Personalkostnaderna är drygt 0,7 mkr lägre än föregående år, men ökar något från föregående kvartal. Detta är enligt plan då rekryteringen av utvecklare och säljare börjar komma på plats. Försäljningsökningen är också enligt bolagets förväntningar och beräknas inte att utvecklas linjärt utan snarare stegvis i takt med att större affärer kommer på plats. Bearbetningen av redovisningsbyråer och större samarbeten beräknas ge en betydligt starkare effekt på resultatet över tid. De som följt Briox vet att bolaget haft utmaningar historiskt och även om det finns många utmaningar framåt så är förutsättningarna helt annorlunda. Briox är idag helt skuldfritt, har full kontroll över rättigheterna till programvaran och alla förutsättningar att bygga en lönsam verksamhet. I föregående kvartalsrapport aviserades att ett flertal större affärer förhandlades, ingenting har förändrats i denna fråga och målsättningen är att kommunicera detta så snart det är möjligt. I Finland, som är den mest prioriterade marknaden, så ser vi att Briox har en mycket stark position både i vår produkt men även i vår prissättning. Responsen från redovisningsbyråerna är mycket positiv och det är tydligt att vi fyller en lucka på marknaden. Den största tillväxten närmsta året kommer att ske genom befintliga och nya samarbeten i framför allt Finland. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.