7 mars 2016

BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad

Den till 85 procent säkerställda företrädesemission i Briox, uppgående till cirka 21,1 MSEK, vars teckningsperiod avslutades den 29 februari 2016 är fulltecknad. Totalt tecknades 426 597 165 aktier, varav 334 476 776 aktier med företrädesrätt och 92 120 389 aktier utan företrädesrätt. Företrädesemissionen blev således övertecknad med en teckningsgrad om 101 procent. Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 4 643 099,41 SEK genom emission av 422 097 219 nya aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Briox till 10 833 898,62 SEK fördelat på 984 893 512 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,011 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen uppgår till cirka 43 procent. Företrädesemissionen har skett i syfte att säkerställa kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion. Bolaget har ställt om organisationen till att fokusera på försäljning. Bland annat har Jens Collskog, tidigare VD på svenska Fortnox, anlitats för att bygga upp satsningen på redovisningsbyråer på såväl befintliga som nya marknader. - Det känns mycket motiverande att närmare 80 procent av företrädesemissionen är tecknad av våra befintliga aktieägare vilket visar på starkt stöd och förtroende. Det är också glädjande att se så många nya aktieägare i Briox AB säger VD Johan Rutgersson Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under vecka 10. Handel med Betalda Teckningsaktier (BTA) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i under andra halvan av mars 2016. Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Briox AB i samband med företrädesemissionen. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 15 72 00 Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.