4 augusti 2016

Briox genomför riktad nyemission

Styrelsen har den 3 augusti 2016 beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 12 maj 2016, att genomföra en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Totalt emitteras ut 1 181 872 aktier till kursen 4,60 kr styck samt 295 468 teckningsoptioner, varvid Bolaget tillförs cirka 5,5 mkr före emissionskostnader. Efter den riktade nyemissionen av aktier och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital öka med maximalt 1 625 083 kr. Nyemissionen motsvarar en utspädning vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna om cirka 15 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Optionerna ger innehavaren rätt att från dess att registrering skett till och med den 31 juli 2017 för varje Optionsrätt teckna en aktie i Bolaget. Teckningskursen vid lösen är 5,00 kr per aktie. Styrelsen beslutade även om ändring av villkoren för teckningsoptioner (teckningsoptioner beslutade om 16 dec 2015 med löptid till den 15 september 2016). Styrelsen beslutade att sänka teckningskursen till 4,89 SEK. I den nya teckningskursen är hänsyn tagen till den sammanläggning av aktier som skedde på årsstämman den 12 maj 2016. En sänkning av teckningskursen på teckningsoptionerna är en förutsättning för att kunna genomföra den riktade emissionen. Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt att tillföra Bolaget långsiktig finansiell styrka på ägarsidan. Emissionen tecknas av i sin helhet av en grupp kvalificerade investerare. Stockholm Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare i samband med transaktionen.   För ytterligare information vänligen kontakta:  Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se   Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.