25 april 2017

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Den fullt garanterade företrädesemissionen i Briox AB (publ), uppgående till ca 23 MSEK, vars teckningsperiod avslutades den 18 april 2017, tecknades till 88,03 procent, vilket innebär att del av garantikonsortiets åtagande behöver tas i anspråk för resterande 11,97 procent av emissionen. Totalt tecknades, utöver garantiteckningar, 1 942 148 units, varav 1 609 720 units med företrädesrätt och 332 428 units utan företrädesrätt Genomförandet av emissionerna skapar starka förutsättningar för Briox. ”Det är avgörande att vi får fokusera på affären nu”, säger VD Johan Rutgersson. ”Att våra största ägare tecknar sig fullt, att styrelsen och ledande personer tecknat sig för ca 3 MKR samt att vi fått en ny storägare är också väldigt positivt för Briox”, tillägger Rutgersson. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 9 707 171 SEK genom emission av 8 824 644 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Briox till cirka 25 124 237 SEK fördelat på 22 840 068 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 1,10 SEK. Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 18. Bolaget genomförde även en riktad emission under mars om cirka 7,8 MSEK. Likviden från emissionerna tillför Briox resurser att genomföra planerade åtgärder på befintliga marknader med målsättning att bli kassaflödesneutrala vid utgången av 2018.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.