8 februari 2024

Briox ökar ARR med 45 % och rekryterar Chief Operating Officer

Briox bokslutskommuniké 2023

Fjärde kvartalet i sammandrag:
– Återkommande intäkter (ARR) ökade med 45 % och uppgick till 18,8 (13,0) mkr
– Nettoomsättningen ökade med 34 % och uppgick till 3 250 (2 420) tkr
– Rörelseresultatet uppgick till -6 667 (-5 427) tkr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 277 (-2 314) tkr
– Periodens resultat före skatt uppgick till -6 657 (-5 426) tkr
– Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,09) kr
– EBITDA uppgick till -3 938 (-3 163) tkr

Januari – december 2023 i sammandrag:
– Nettoomsättningen ökade med 38 % och uppgick till 11 942 (8 631) tkr
– Rörelseresultatet uppgick till -24 561 (-22 740) tkr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 550 (-12 374) tkr
– Periodens resultat före skatt uppgick till -24 552 (-22 740) tkr
– Resultat per aktie uppgick till -0,43 (-0,44) kr
– EBITDA uppgick till -14 539 (-14 007) tkr

Briox levererade under 2023 en fortsatt stark tillväxt av kunder och avtalsintäkter. Under årets sista kvartal tecknades flera större partneravtal och återkommande intäkter, ARR, växte med 45 %. För att påskynda genomförandet av företagets strategi att bli den ledande aktören inom mikrosegmentet förstärktes även ledningsgruppen med en mycket erfaren Chief Operating Officer.

“Samtliga investeringar som genomförts under 2023 har syftat till att lägga grunden för en långsiktig lönsam tillväxt, vilket är ett högt prioriterat mål för bolaget. Vårt recept för att nå dit innefattar ett knivskarpt fokus på vår partnerstrategi, att bibehålla och förbättra vår höga bruttomarginal, samt optimera vår befintliga kostnadsbas”, säger Briox vd Johan Nordqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Nordqvist
Vd
johan.nordqvist@briox.se
+46 (0)70 661 86 80

Om Briox:
Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se och LinkedIn .

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.