10 februari 2022

Briox ökar omsättning och återkommande intäkter kraftigt

Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021 i sammandrag

– Nettoomsättningen ökade med 64 % till 1 925 tkr jämfört med Q4-20
– ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med 50 % till 8,0 mkr jämfört med Q4-20
– Antalet användarlicenser ökade med 80 % till 11 007 st jämfört med Q4-20
– Antalet byråpartners ökade med 5 stycken till 203 st (198 st Q3-21)
– EBITDA uppgick till -2 142 tkr jämfört med -5 270 tkr Q4-20

Helåret 2021 (2020)

– Nettoomsättningen ökade med 38 % till 6 169 tkr (4 460 tkr)
– EBITDA uppgick till -11 554 tkr (-15 155 tkr)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

– Förstärkt partnerskap med Ålands största redovisningsbyrå Nova Alandia.
– Introducerat en automatiserad onboarding modell av nya kunder.
– Nylansering utav Briox mobilapp med lösningar för mikroföretagaren.

Briox CEO Johan Nordqvist har ordet

Det är med glädje och stolthet som jag summerar årets sista kvartal och helåret 2021. Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 64 % och ARR med 50 %. Vid utgången av förra året kommunicerade vi ett antal förändringar i syfte att skala upp vår affär väsentligt. Detta inkluderar bl.a. en ny paketering av vårt erbjudande gentemot såväl byrån som slutanvändaren, en mer automatiserad onboarding modell och lanseringen av vår nya mobilapp. Vi har även tagit ett strategiskt viktigt beslut att förstärka vårt fokus på mikroföretagaren, med ambitionen att ta en tydlig ledarposition inom detta segment.

Som ett resultat av denna omställning ser vi nu en accelererad tillväxt för fjärde kvartalet i rad, vilket ger
oss självförtroende i det fortsatta arbetet framåt. Nettoomsättningen under årets sista kvartal ökade med 64 % (jämfört med Q4-20) till 1 925 tkr. Antalet byråer som använder Briox ökade med 5 st till 203 st (jämfört med föregående kvartal). För helåret ökade nettoomsättningen med 38 % till 6 169 tkr (4 460 tkr för 2020). Antalet användarlicenser ökade med 80 %, och uppgår nu till 11 007 st. ARR uppgår till 8,0 mkr (+50 % jämfört med Q4-20). För att bygga vidare på denna positiva utveckling kommer vårt strategiska fokus under den närmaste tiden att ligga på två saker primärt; att säkerställa en fortsatt stark tillväxt inom ramen för vår befintliga partnermodell, och att utveckla vårt kommersiella erbjudande till mikroföretagaren.

Detta inkluderar följande viktiga initiativ:

1. Fortsatta investeringar i sälj- och marknadsbearbetning. En central byggsten i vår plan för skalbar
tillväxt är att tillsätta resurser för digital marknadsföring, och att därigenom påskynda övergången mot en mer digitaliserad försäljningsprocess. Det senare innefattar bl.a. att rita om kartan för hur affärer görs och hur konkurrensfördelar skapas. Vi ser över våra kanalval och stärker upp vår digitala butik – Briox hemsida.

2. Vidareutveckling av Briox Partner Program. Vår ambition är högt ställd; att kunna erbjuda marknadens mest attraktiva partnerprogram för redovisningsbyråer. Fokus i detta arbete är att ge våra partners förutsättningar för ett skalbart och lönsamt arbetssätt inom mikrosegmentet. I praktiken betyder detta bl.a. tillhandahållandet av en process för effektiv onboarding av byråns konsulter, och verktyg som gör det möjligt för byrån att erbjuda snabbare och bättre service till sina mikrokunder. I samarbetet med större byråer innebär det även hjälp med kommersiell paketering och gemensam marknadsföring.

3. Vidareutveckling av vår mobila app för mikroföretagare. I vår långsiktiga strävan att ta fram en behovscentrerad helhetslösning för mikroföretagare ligger fokus i närtid på tidsbesparande automatiseringar med hjälp av AI, och att underlätta samarbetet mellan företagaren och byrån. Ledstjärnor i detta arbete är att erbjuda ett mycket attraktivt användargränssnitt, och samtidigt skapa förutsättningar att kunna addera framtida funktionaliteter som hjälper mikroföretagaren att utveckla sin affär. Den positiva feedbacken vi får från våra användare gör att jag känner stark tilltro till Briox framtida affär. Tillsammans med alla fantastiska Briox-medarbetare ser jag fram emot ett mycket spännande 2022.

Aktieägarinformation

Finansiell kalender
Torsdag den 21 april: Kvartalsrapport för perioden januari – mars
Fredag den 6 maj: Årsstämma / Årsredovisning 2020

Webbsändning från CEO Johan Nordqvist kommer hållas idag klockan 10.30 lokal tid Stockholm. Presentationen kommer att webbsändas på länk: https://www.finwire.tv/webcast/briox/q4-presentation-2021/

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.