18 augusti 2016

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox rapporterar fortsatt försäljningsökningen under Q2. Jämfört med Q2 2015 är försäljningens ökning 41,3% och uppgår till totalt 349 TKR. Resultatet tyngs något på grund av avskrivningar för kundförluster. Denna post är av engångskaraktär. Resultatet av de genomförda kostnadsbesparingarna börjar nu få genomslag. I Tyskland och Finland har besparingarna fått nära fullt genomslag. Även i Sverige är kostnaderna avsevärt mycket lägre och de omställningskostnader som uppstått i Sverige träffar resultatet i Q2 och till viss del i Q3. Totalt beräknas kostnaderna i kommande kvartal hälften av vad de var i Q3 2015. Försäljningen i länderna följer planen och fokus ligger framför allt på de Finska redovisningsbyråerna samt en ompaketering i Tyskland. I Tyskland har en översyn av prissättningen gjorts för att harmonisera med övriga länder. Detta innebär en ökning av priset med nära 80%. En riktad nyemission om 5,5 MSEK, enligt det mandat som gavs styrelsen på årsstämman, har genomförts under sommaren. Syftet är att stärka bolagets finansiella situation för att fortsätta arbetet med ökad försäljning och lönsamhet.   För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se   Briox AB i korthet
 Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.