26 oktober 2023

Briox växer avtalsintäkter med 55 % och tecknar flera större partneravtal

Tredje kvartalet i sammandrag:

  • Återkommande intäkter (ARR) ökade med 55 % och uppgick till 17,1 (11,0) mkr
  • Nettoomsättningen ökade med 42 % och uppgick till 3 020 (2 134) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 402 (-5 900) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 554 (-4 088) tkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -6 337 (-5 898) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,11) kr
  • EBITDA uppgick till -3 921 (-3 709) tkr

Årets tredje kvartal visade på fortsatt stark tillväxt. Ett flertal större partneravtal tecknades och återkommande intäkter (ARR) växte med 55 %. Flera initiativ för att öka Briox byråpartners lönsamhet inom mikrosegmentet rullades ut, däribland den nyligen lanserade lösningen för mobilanpassad lönehantering som fått ett mycket positivt mottagande.

“Briox allt mer kompletta produkterbjudande stärker vår position som helhetsleverantör inom mikrosegmentet, vilket gör det lättare att teckna större partneravtal. För att stötta bolagets långsiktiga tillväxtambitioner kommer det strategiska fokuset under den närmaste tiden att ligga på produkterbjudande och säljbearbetning”, säger Briox vd Johan Nordqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Nordqvist
Vd
johan.nordqvist@briox.se
+46 (0)70 661 86 80

Om Briox:
Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se och LinkedIn

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.