7 maj 2021

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Johan Nordqvist, VD för Briox AB tecknar tillsammans med familj 105 000 aktier i Briox pågående företrädesemission. Teckningsbeloppet uppgår totalt till cirka 600 000 SEK.

Briox AB genomför för närvarande en företrädesemission om cirka 26 MSEK, vars teckningsperiod löper från den 27 april till och med den 11 maj 2021.

Briox har, parallellt med företrädesemissionen, egenomfört en riktad emission av aktier om cirka 25 MSEK till ett antal svenska kvalificerade investerare. Den riktade emissionen har genomförts till samma villkor som företrädesemissionen. Genom de båda transaktionerna tillförs Briox maximalt totalt cirka 51 MSEK före emissionskostnader.

För mer information om den pågående företrädesemissionen i Briox vänligen besök Bolagets hemsida www.briox.se.

 

För frågor avseende Briox, vänligen kontakta

Briox AB (publ) Johan Nordqvist, VD
Tel: +46 (0) 706 618 680
E-post: johan.nordqvist@briox.se

Briox AB (publ) Johan Rutgersson, Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 157 200
E-post: johan.rutgersson@briox.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14:00 den 7 maj 2021.

 

Om Briox (publ)

Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME. För mer information se: www.briox.se

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.