12 juli 2023

Briox vd Johan Nordqvist och nyckelpersoner har tecknat teckningsoptioner

I enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2023 har vd Johan Nordqvist och personer med nyckelbefattningar inom Briox-koncernen tecknat teckningsoptioner.

Totalt överlåts 1 350 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2026, varav vd Johan Nordqvist tecknar 600 000. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie under perioden 31 maj 2026 till 31 augusti 2026 mot en fastställd kurs om 5,20 SEK per aktie. Priset på teckningsoptionen har fastställts enligt Black & Scholes-metoden av en oberoende värderingsman.

“Incitamentsprogram 2023/2026 ligger rätt i linje med styrelsens strategi att attrahera och motivera nyckelkompetens i bolaget och det skapar ett gemensamt intresse mellan aktieägare och bolagsledningen”, säger Erik Hammarberg, styrelseordförande i Briox AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Nordqvist
CEO
johan.nordqvist@briox.se
+46 (0)70 661 86 80

Om Briox:

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se, LinkedIn och Facebook.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.