20 augusti 2020

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Fortsatt tillväxt på samtliga viktiga områden för Briox

Som nytillträdd vd för Briox kan jag konstatera att det varit ett annorlunda, men också ett mycket lärorikt kvartal. Till skillnad från Sverige har både Finland och Baltikum haft lock down, vilket i praktiken har betytt att inga fysiska kundmöten har kunnat genomföras. Många redovisningsbyråer har, utöver perioden med årsbokslut, även haft fokus på att hjälpa sina kunder att ansöka om statsbidrag. Detta har haft en tydlig, men också övergående, affärspåverkan för Briox. Under juni månad var antalet affärer tillbaka till förväntade nivåer. Trots de speciella förutsättningarna under kvartalet ökade nettoomsättningen med 32% (1113 till 1466 tkr), baserat på samma periodiseringsmodell som användes Q2-19. Enligt den nya periodiseringsmodellen var nettoomsättningen 1071 tkr. Antalet byråkunder ökade med 10 st till 156 st (146 st Q1-20). Antalet användarlicenser uppgår nu till 5790 (mot 5272 st Q1-20). ARR uppgår till 6 mkr (4,5 mkr Q2-19). Covid-19 och dess effekter har förstärkt digitaliseringsbehovet och efterfrågan på molntjänster då de flesta arbetat hemifrån. Vi har sett en ökad tillströmning till våra webbinarier, och överlag har situationen gjort redovisningsbyråer och företagare mer intresserade av att digitalisera sina rutiner och kundinteraktioner. Detta är positivt för Briox. Kvartalet har även inkluderat ett viktigt strategiarbete tillsammans med den nya styrelsen. Detta arbete har till stor del fokuserat på vår kundbearbetningsprocess, och resulterat i en förtydligad handlingsplan för hur vi ska växa i nära samarbete med redovisningsbyrån. Nästan alla bolag och företagare i SME-segmentet har en relation till en redovisningsbyrå. Byråns betydelse och påverkan på företagaren är därför mycket stor. Möter vi byråkonsultens behov, och har en bra produkt för slutanvändaren, så kommer Briox affär att skala. På produktsidan har vi arbetat intensivt med att utveckla en ny årsbokslutsmodul. Detta är en viktig komponent för att möjliggöra ett bredare användande på den finska marknaden. I Baltikum lanserade vi vår nya financial overview report, som fått ett positivt mottagande. I Lettland kan Briox nu även erbjuda en koppling till Swedbanks online banking. Den kostnadsökning som utmärker sig under kvartalet i jämförelse med föregående år avser personalkostnader i Baltikum. Vi har inte permitterat någon personal till följd av Covid-19, vilket gör det möjligt för oss att ha bra fart i vårt målmedvetna arbete att etablera oss på denna nya marknad. Vårt förstärkta fokus på att möta redovisningskonsultens behov, det ökade intresset att digitalisera administrativa rutiner och kundinteraktioner, och den positiva feedbacken från våra användare gör att jag känner stark tilltro till Briox framtida affär.   Johan Nordqvist VD Briox AB (publ)   Länk till Briox delårsrapport andra kvartalet 2020  

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.