20 augusti 2021

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Kraftig tillväxt i antalet användarlicenser.

Andra kvartalet i sammandrag

  • Under årets andra kvartal ökade nettoomsättningen med 29% till 1 376 tkr (1 071tkr Q2 2020).
  • Antalet användarlicenser ökar med 46% till 9 243 st (2 925 st Q1-21).
  • Briox ARR (Annual recurring revenue) ökar till 7,1 mkr (+ 30 % jämfört med Q2-20).
  • Redovisningsbyråerna fortsätter att konvertera kunder till Briox och samtidigt har antalet byråer under Q2 vuxit till 201 st i Finland och Baltikum (196 st Q1-21).
  • EBITDA uppgick till -3 405 (-3 356) tkr mot samma period föregående år.

Kommentarer från VD

Resultatet av det tidigare kommunicerade omställningsarbetet ger under årets andra kvartal en starkt positiv utveckling med 46% fler användarlicenser samt 30% ökade abonnemangsintäkter. Fokus har legat på att snabbare och enklare kunna bjuda in och aktivera redovisningsbyråernas kunder i Briox system. Dessa initiativ har mottagits mycket väl och resulterat i en accelererad tillväxt på samtliga områden.

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 29 % (jämfört med Q2-20) till 1 376 tkr. Antalet användarlicenser ökade med 46% jämfört med föregående kvartal (2 925 st) och uppgår nu till 9 243 st. ARR uppgår till 7,1 mkr (+30% jämfört med Q2-20). Trots att fokus legat på att aktivera slutanvändare under kvartalet har antalet byråer som använder Briox ökat till totalt 201 byråer i Finland och Baltikum (196 st i Q1-21).

En viktig milstolpe i omställningsarbetet för accelererad tillväxt var lanseringen av våra nya produktpaket. Från att tidigare erbjuda moduler (användarlicenser) bland vilka användarna väljer själva, påbörjades i juni en övergång till fyra fördefinierade paket; ett för redovisningsbyrån och tre för företag som hanteras i Briox. Med denna förändring blir det enklare att matcha rätt produkterbjudande mot olika behov, vilket i sin tur gör det lättare för byrån att bjuda in sina kunder till Briox.

Resultatet ovan är ett exempel på de förutsättningar för tillväxt som nu byggts upp i basen av anslutna redovisningsbyråer. Viktigt att understryka är att Briox befinner sig i en tillväxtfas som inte kommer att vara linjär. Bolaget kommer fortsätta på den tidigare kommunicerade strategin att genom partnersamarbeten nå småföretagaren. Detta kvartals arbete har helt handlat om att bjuda in kunder som funnits i Briox system, men som inte använt det tillsammans med sin redovisningsbyrå. Ett delat digitalt arbetssätt i Briox underlättar kommunikationen mellan byrå konsulten och företagaren, vilket gör arbetet lättare och effektivare för båda. För Briox innebär det digitala samarbetet samtidigt en möjlighet till ytterligare merförsäljning.

Som en del i utvecklingen av den löpande rapporteringen kommer Briox längre fram att övergå till att redovisa antal aktiva användare istället för antal användarlicenser.

Vårt fortsatta arbete kommer i stor utsträckning vara inriktat på att stärka vårt erbjudande gentemot företagaren, med ett särskilt fokus på segmentet mikroföretagare. Briox är redan idag väl positionerat mot företag med 0-10 anställda, men vi ser samtidigt att det finns mycket goda förutsättningar att växa kraftigt i detta segment som utgör en klar majoritet av alla företag på Briox marknader. Den ökade tillväxten är ett viktigt kvitto på att Briox är på rätt väg, vilket ger oss självförtroende framåt.

Citat från Briox VD Johan Nordqvist:

Resultatet av det tidigare kommunicerade omställningsarbetet ger under årets andra kvartal en starkt positiv utveckling med 46% fler användarlicenser

Detta kvartals arbete har helt handlat om att bjuda in kunder som funnits i Briox system, men som inte använt det tillsammans med sin redovisningsbyrå. Ett delat digitalt arbetssätt i Briox underlättar kommunikationen mellan byråkonsulten och företagaren, vilket gör arbetet lättare och effektivare för båda.

Länk till Briox delårsrapport andra kvartalet 2021.

För mer information:
Johan Nordqvist
VD
+46 70 661 86 80
johan.nordqvist@briox.se

Om oss

Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.