23 april 2021

Delårsrapport första kvartalet 2021

Kommentar från VD:

Fortsatt stark byråtillväxt – finansiering framåt säkrad

Tillväxten av nya redovisningsbyråer hos Briox fortsätter, under första kvartalet har ytterligare 14 byråer anslutit. Totalt använder nu 196 redovisingsbyråer i Finland och Baltikum Briox.

Den 6 april meddelade styrelsen i Briox att bolaget planerar att genomföra två större emissioner, en företrädesemission samt en riktad emission. Bolagets storägare, tillsammans med strategiskt viktiga nya ägare, har säkerställt ca 90% av det totala beloppet på 51 mkr.

Genom det rörelsekapital som säkras genom vårens emissioner kan vi intensifiera våra försäljningsinsatser i syfte att öka tillväxttakten. Fokus i detta arbete ligger helt på redovisningsbyrån och dess konsulter, för att därigenom accelerera försäljningen av användarlicenser till byråernas alla företagskunder.

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 19 % (jämfört med Q1-20) till 1 242 tkr.

Antalet användarlicenser ökade med 186 st, och uppgår nu till 6 318 st. ARR uppgår till 5,6 mkr (+7 % jämfört med Q1-20).

Vårt omfattande omställningsarbete, med syfte att snabbare och enklare kunna bjuda in och aktivera byråernas kunder tillsammans med byrån, fortlöper enligt plan. Som ett viktigt steg i detta arbete kommer vi under kvartal 2 att lansera Briox Academy.

Briox Academy är en molnbaserad utbildningsplattform som innehåller såväl enklare kom-igång-kurser för företagaren som mer avancerade certifieringar för byråkonsulten. För redovisningsbyrån möjliggör detta tidsbesparing genom att det blir enklare att hjälpa sin kund att komma igång med Briox. Samtidigt ges Briox förutsättningar till en mer skalbar onboardingprocess och effektivare säljbearbetning.

Detta omställningsarbete har varit tidskrävande, nödvändigt och kortsiktigt haft en påverkan på försäljningen. Långsiktigt är det dock helt nödvändigt för att kunna växa affären snabbare. Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete och jag kan redan nu meddela att under 2021 kommer flertalet större initiativ att genomföras – något vi ser fram emot att få berätta mer om.

Den accelererade digitalisering av redovisningsbranschen är här för att stanna, och den positiva feedbacken vi får från våra användare gör att jag känner stark tilltro till Briox framtida affär.

 

Länk till Briox delårsrapport första kvartalet 2021

 

För mer information:
Johan Nordqvist
VD
+46706618680
johan.nordqvist@briox.se

 

Om oss

Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.