20 augusti 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fortsatta framsteg på samtliga områden och marknader för Briox. Briox fortsätter den positiva utvecklingen under årets andra kvartal. Tillväxt inom samtliga områden.

Utvecklingen av Briox börjar på allvar ta fart, detta märks i alla delar av verksamheten och är resultatet av ett långsiktigt och fokuserat arbete. En utmaning i Briox affärsmodell är att den i sin natur är långsam initialt, att attrahera slutanvändare genom redovisningsbyråer gör den inte snabbare – även om potentialen blir betydligt större genom att plötsligt nå hundratals användare än att behöva gå efter varje enskild användare direkt. Först nu börjar effekten av strategin visas på allvar. Briox har de tre sista åren renodlat affärsmodellen och fokuserat hårt på de finska redovisningsbyråerna. Fram till Q2 2018 hade denna satsning resulterat i att avtal tecknats med 62 byråer, tillväxten fram till Q2 2019 är hela 97% och idag har totalt 122 redovisningsbyråer tecknat avtal med Briox. Största delen av denna tillväxt ligger under årets två första kvartal. Ökningen är effekten av att Briox på allvar brutit sig in på den finska, och nu även den estniska, byråmarknaden. Varumärket har etablerat sig, från att varit totalt okänt – till att idag vara den moderna utmanaren. Även timingen i marknaden har visat sig helt rätt. Lanseringen i Estland har gått enligt den tidigare kommunicerade planen och flertalet redovisningsbyråer är redan igång och använder tillsammans med sina kunder Briox plattform. Även samarbetet med SEB utvecklas väl och enligt plan och har nu gått in i en kommersiell fas. Under perioden ökar Briox nettoomsättning med 36% till 1 113 tkr (från 817 tkr föregående år). EBITDA hamnar på -2 762 tkr (-2 138 tkr föregående år) genom ökade personalkostnader i Finland och Estland samt engångskostnader i samband med nyemissionen under våren. Som en effekt av ovan påverkas även kassaflödet till -2 206 tkr jämfört med -2 099 tkr samma period föregående år. Periodens resultat justeras till -4 791 tkr från -4 110 tkr föregående år. Briox hade vid kvartalets slut ett ARR (annual recurring revenue) på 4,50 mkr (3,48 mkr) från samma period föregående år. Antalet betalande licenser ökade 3662 (3420) mot föregående kvartal trots att avvecklingen i England och Tyskland har påverkat antalet licenser negativt i andra kvartalet. 7 nya medarbetare inom marknad och försäljning Under kvartalet har flera nyckelpersoner anställts för att förstärka och växla upp försäljnings- och marknadsarbetet. I Sverige har två personer anställts, en senior marknadsansvarig med bakgrund från Bisnode och Snow Software, samt en erfaren produktägare med lång erfarenhet från Vismakoncernen. I Finland har supporten förstärkts med ytterligare en heltidstjänst, samt en KAM-säljare med gedigen branscherfarenhet och med uppgift att accelerera affären med alla befintliga och nytillkomna redovisningsbyråer. En mycket viktig satsning för att både få igång byråerna samt att migrera över befintliga slutkunder i ett högre tempo. Totalt är vi nu fem heltidsanställda i Finland. I Estland har nu de första anställda, utöver landschefen, rekryterats. Dels en support-medarbetare och dels en erfaren nykundssäljare med lång bakgrund inom branschen. Totalt är vi nu tre anställda i Estland. För Lettland och Litauen har en Country manager anställts i Riga för att projektleda lanseringen samt för att påbörja marknadsbearbetningen redan nu. Lansering av Briox i länderna är planerad till januari 2020. Senaste kvartalet har präglats av stark byråtillväxt och lyckade rekryteringar av nya medarbetare inom marknad och försäljning. En förutsättning för att bygga Briox vidare som ett starkt och spännande bolag och för att ytterligare öka tillväxten på samtliga våra marknader. För att finansiellt klara denna tillväxtresa tog Briox in 35,7 MSEK i en nyemission som slutfördes i juni. Intresset från marknaden var stort och emissionen övertecknades (137%). Länk till delårsrapport

For more information

Fredrik Hyltsten, VD

fredrik.hyltsten@briox.se +46 70 341 46 26

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.