8 maj 2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

I första kvartalet ser vi en fortsatt positiv utveckling i bolaget som helhet. Under perioden ökar omsättningen, fler byråer väljer Briox, nya integrationer är nu i produktion tillgängliga för samtliga kunder och fokus i produkten på kundupplevelsen får en bra respons från användarna.

Till detta har det fattats beslut om förslag till nyemission, beslut om att utöka Briox marknad till att täcka samtliga länder i Baltikum och, som ett led i den nya fokuseringen, även avveckla verksamheterna i Tyskland och England under 2019.

Första kvartalet visar på en kraftig ökning av antalet byråer i Finland och Estland som väljer Briox. Under perioden har 32 byråer valt Briox till sin verksamhet. Detta jämfört med 20 nya byråer under helåret 2018.

Det är ett resultat av ett fokuserat säljarbete där Briox nya affärsprocess, som implementerats under slutet av 2018, redan visar en positiv effekt på säljresultatet i våra marknader. Detta under en period som många anser vara den svåraste tiden under året då bokslutsarbetet är som intensivast för redovisningsbyråerna.

Nettoomsättningen fortsätter sin positiva utveckling och ökar med 43 % från 636 tkr till 911tkr. EBITDA -2 293 (-1 849) tkr sjönk som en direkt följd av ökade personalkostnader i Finland och Estland. Som en effekt av ovan påverkas även kassaflödet till -2 400 tkr jämfört med -1 235 tkr samma period föregående år. Periodens resultat justeras till -4 305 tkr från -3 789 tkr föregående år. Briox hade vid kvartalets utgång 110 byråkunder, 3420 (3221 i Q4) betalande licenser samt ett ARR (annual recurring revenue) på 3,90 mkr.

För att understödja den kraftiga byråtillväxten kommer vi att förstärka Finland med en support och en kundansvarig under andra kvartalet. Fokus är att stötta byråernas migrering av befintliga kunder till Briox och därigenom öka antalet betalande kunder på kortare tid.

I Estland fortsätter verksamheten att utvecklas positivt. Den officiella lanseringen av Briox genomfördes 5 februari och under första kvartalet har ett flertal byråer valt Briox, dock är det fortsatt under uppstart. För att öka takten ytterligare så planeras förstärkning på säljsidan och support under andra kvartalet.

Under kvartalet beslutade styrelsen även att godkänna förslag om att expandera verksamheten till hela Baltikum. Efter en marknadsundersökning, genomförd av Business Sweden och följt av ett 10-tal besök hos redovisningsbyråer i Lettland och Litauen, ser vi att det finns ett fönster på marknaden för Briox att ta en position på båda marknaderna på kort sikt. Briox fokus blir därefter Finland och Baltikum, en marknad större än Sverige och med en betydligt högre tillväxt. För att kunna ta denna marknadsposition har företaget beslutat att ge ett förslag till årsstämman om att göra en nyemission på knappt 36 MSEK.

För Briox handlar det nu om att ta vara på de möjligheter som vi har skapat och skapar varje dag när vi träffar nya potentiella kunder, men framförallt på de kunder där vi redan har fått förtroendet att leverera.

Länk till delårsrapport

For more information

Fredrik Hyltsten, VD

fredrik.hyltsten@briox.se +46 70 341 46 26

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.