8 november 2018

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

När vi i november ser tillbaka på tredje kvartalet kan vi se att verksamheten fortsätter att leverera på alla områden. Försäljningssiffrorna ökar, lönsamheten förbättras avsevärt, partnerskapen utvecklas och stärks, produktutvecklingen är fortsatt offensiv samt lanseringen i Estland rycker närmre.

Efter två månader hos Briox är det första gången jag nu får möjlighet att sätta några ord på verksamhetens utveckling den senaste tiden. Nettoomsättningen fortsätter sin positiva utveckling och ökar med 105 % och EBITDA förbättras kraftigt -509 (-1 342) tkr mot samma period föregående år. Detta är ett resultat av att dels nya kunder väljer Briox samtidigt som fler och fler slutkunder konverteras till Briox av bokföringsbyråerna. För årets första 9 månader är ökningen 93% mot föregående år. Det negativa kassaflödet fortsätter att bromsas under kvartalet med 30%, från -7,1 mkr till -5,0 mkr. Samtidigt förbättras resultatet kraftigt från -13,2 mkr till -10,8 mkr. Briox hade vid kvartalets utgång 67 byråkunder, 3159 betalande licenser samt ett ARR (annual recurring revenue) på 3,60 mkr. När det gäller tillströmningen av nya kunder under de senaste kvartalen, kan vi konstatera att konverteringen av Zervants kunder har varit lyckosam. Samtidigt kan vi också konstatera att flera av dessa kunder är väldigt små verksamheter, ofta av karaktären hobbyverksamhet, där nyttan av ett bokföringsprogram är väldigt liten. Det har inneburit att 145 Zervantkunder har lämnat Briox under tredje kvartalet. Trots det växer Briox vilket visar på att kundtillströmningen är god, men skall nu växlas upp ytterligare både när det gäller nykundsbearbetning och en ökad konvertering av befintliga byråkunder. För att göra det har ny säljkraft rekryterats i Finland och det är med stor glädje vi välkomnar Tuukka Mäkelä till Briox. Tuukka har tidigare haft motsvarande roll på Visma i Finland och börjar i månadsskiftet oktober/november. I Estland närmar sig lanseringen av den lokala Briox-versionen, denna kommer att ske i början av januari 2019. För att stötta marknadens krav/behov har det etablerats en estnisk referensgrupp bestående av flera bokföringsbyråer i Estland. I tillägg pågår diskussioner med ett antal pilotkunder som beräknar ta beslut innan årsskiftet. Produkten fortsätter utvecklas i stark takt och vi ser att de lösningar och den smartness som byggs på i systemet skapar trovärdighet och särskiljer Briox från andra lösningar på de lokala marknaderna. Under kvartalet har det även pågått ett antal diskussioner med nya partners med vars lösningar vi skapar både ett intressant och värdeskapande eko-system till Briox. Länk till delårsrapport

For more information

Fredrik Hyltsten, VD

fredrik.hyltsten@briox.se +46 70 341 46 26

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.