17 oktober 2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Stora satsningar hos Briox under tredje kvartalet påverkar resultatet och ger ett positivt avtryck på samtliga tillväxtområden.

Under årets tredje kvartal ökar kostnaderna kraftigt, vilket är ett resultat av den pågående satsningen på Lettland, Litauen samt ökade marknads- och säljinsatser i Estland och Finland. Större kostnadsposter kopplade till sommarens emission samt andra poster av engångskaraktär skapar tillsammans med den planerade kostnadsökningen ett försämrat rörelseresultat samt ett ökat negativt kassaflöde. Kostnadsökningen är inom ramen för den offensiva tillväxtplan som lagts för kommande år och kommer naturligt att korrigeras framöver. Den tydligt positiva konsekvensen är att samtliga affärsområden och marknader går tydligt framåt. Nettoomsättningen ökar med 34% till 1 117 tkr (834 tkr) mot samma period föregående år. Antalet användarlicenser ökar med 31% till 4125 (3159 Q3 2018). Briox ARR ökar med 43% till 5,14 mkr (3,60 mkr Q3 2018). Under det tredje kvartalet har ytterligare 11 redovisningsbyråer anslutit sig och totalt har Briox nu 133 aktiva redovisningsbyråer. Detta innebär en ökning med 98% jämfört med samma period 2018. Det långsiktiga arbetet med redovisningsbyråer är framgångsrikt och även om affären i sig är långsam, så skalar den kraftigt när byråerna ansluter sina kunder. Briox har under kvartalet framgångsrikt inlett ett arbete med att accelerera denna process genom att få byråerna att starkare förbinda sig genom avtal att ansluta sina kunder. Både i Finland och Estland har Briox under kvartalet fortsatt att vinna affärer med redovisningsbyråer. Både mindre och större byråer har anslutit sig och det genomgående kundomdömet är att Briox system imponerar och medför att byråns verksamhet kan effektiviseras med upp till 50%. Flera moment som tidigare har varit tidsödande för byrån, kan nu hanteras automatiskt och med färre antal ”operationer” än i konkurrerande system. Tidigare i våras meddelades att Briox ingått ett partnerskap med SEB i Estland. Briox är SEBs första integrationspartner till den nya Open Banking plattformen. Detta samarbete går nu över i en kommersiell fas. SEB har integrerat Briox portal med bokföring och fakturering i sin egen internetbank. Under Q4 kommer SEB att marknadsföra konceptet till sina kunder i SME-segmentet. Under kvartalet har Johanna Hannus tillträtt som ny landschef i Finland. Johanna har en viktig roll i att expandera verksamheten i Finland till en ny nivå. Johanna kommer närmast från Impact Executives Nordic/Harvey Nash Group, där hon ansvarat för att etablera ett helt nytt affärsområde i Finland. Innan dess har hon arbetat som managementkonsult i 5 år. Johanna bidrar redan från start med trovärdighet, engagemang och starka exekutiva egenskaper, vilka är viktiga för våra fortsatta framgångar. I tredje kvartalet har Briox introducerat totalt 8 nya erfarna kollegor i verksamheten, varav 7 är i marknadsrelaterade roller. Förstärkningarna avser ny landschef i Finland och ny landschef för Lettland/Litauen. I Finland och Estland förstärker vi med Key account mangers och supportstöd. I Sverige stärker vi organisationen med en marknadschef och till utvecklingsavdelningen har Jennie Nivard axlat rollen som produktägare. Länk till delårsrapport

For more information

Fredrik Hyltsten, VD

fredrik.hyltsten@briox.se +46 70 341 46 26

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.