25 juni 2018

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Styrelsen i Briox AB beslutade vid dagens styrelsemöte att utse Fredrik Hyltsten till ny VD med tillträde i slutet av augusti. Styrelsen beslutade också att kalla till en extra bolagsstämma den 28 augusti och där föreslå att nuvarande VD Johan Rutgersson väljs till arbetande styrelseordförande i bolaget. Nuvarande ordföranden Lars Karlsson, som varit ordförande sedan hösten 2013, kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen.

-      Briox har sedan slutet av 2015 genomgått en turn-around och är nu inne i en stark positiv trend. Verksamheten växer inte minst i Växjö och rekryteringen av Fredrik är en viktig förstärkning av ledningsorganisationen inför Briox fortsatta expansion. Med en gedigen erfarenhet från IT-branschen är Fredrik väl lämpad för uppgiften. Han kommer senast från Växjöbolaget HRM Software AB som Sälj- och Marknadschef. Dessförinnan etablerade han och var VD för Itslearning AB mellan 2010-2015, säger Johan Rutgersson. Fredrik Hyltsten är utbildad ekonom från Växjö universitet och har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner inom mjukvaruindustrin, bland annat på IST och Qliktech AB. -      Briox befinner sig idag i en spännande position med en etablerad produkt, nya innovativa lösningar och verksamhet på flera intressanta marknader. Jag ser verkligen fram emot uppgiften att tillsammans med Briox-teamets kompetenta medarbetare fortsätta utveckla verksamheten i en expansiv takt, säger Fredrik Hyltsten. Nuvarande VD Johan Rutgersson stannar kvar i bolaget och föreslås ta rollen som arbetande styrelseordförande vid Briox kommande extra bolagsstämma. Det är glädjande att kunna knyta Johan till en ny och passande roll i bolaget. Som arbetande ordförande kommer Johan att tillsammans med VD och Jens Collskog, operativ styrelseledamot, fokusera på nya strategiska samarbetspartners för en breddning av den nuvarande affären och för etablering på nya geografiska marknader, avslutar Lars Karlsson. Vid den extra stämman den 28 augusti i Stockholm kommer, förutom förslag till beslut om förändringen i styrelsen, också ett förslag till kompletterande incitamentsprogram för tillträdande VD samt nyckelpersoner i bolaget att behandlas. Separat kallelse kommer att skickas ut och annonseras i vederbörlig ordning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i Finland, Tyskland och England. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.