16 maj 2018

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Information om Briox teckningsoptioner - Teckningsperioden inleds idag

PRESSMEDDELANDE Information om Briox teckningsoptioner - Teckningsperioden inleds idag Idag, den 16 maj 2018, inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie 2017/2018:1 som emitterades i samband med Briox AB:s (publ) unitemission i april 2017. Teckningsperioden pågår fram till och med den 15 juni 2018. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Briox till en kurs om 3,82 kronor. Kort om villkoren för teckningsoptioner av serie 2017/2018:1 En (1) innehavd teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs: 3,82 kronor per aktie Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018. Innehavare av teckningsoptioner måste aktivt agera för att teckna nya aktier. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.  

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.