21 april 2022

Rekordkvartal för Briox med kraftigt ökad omsättning

Det nya året har inletts starkt för Briox, med en rekordstor omsättningsökning. Återkommande intäkter, ARR, växte med 68 %.

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 63 % (jämfört med Q1-21) till 2 030 tkr. Antalet användarlicenser ökade med 5 % jämfört med föregående kvartal och är nu 11 517 st. ARR uppgår till 9,4 mkr (+68 % jämfört med Q1-21). Antalet partnerbyråer som använder Briox ökade med 9 st till 212 st (jämfört med föregående kvartal).

“Briox hade ett starkt momentum i affären under det första kvartalet. Våra byråpartners börjar i allt större utsträckning att bjuda in sina kunder, och vi ser ett ökat intresse att vilja ta ett helhetsgrepp inom mikrosegmentet. Bolagets strategiska fokus under den närmaste tiden kommer att centreras kring Briox produkterbjudande och säljmodell, säger Johan Nordqvist, vd för Briox.”

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.