10 juni 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade nyemission av aktier som beslutades av årsstämman den 9 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 35,4 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 137,4 procent och tillför Bolaget cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den riktade emission uppgår till cirka 10,0 MSEK. Bolaget tillförs totalt 35,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 5 485 192 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 95,9 procent av emissionen, och 2 370 873 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 41,5 procent av emissionen, innebärande en överteckning om cirka 37,4 procent. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk. Därutöver visar utfallet för Briox riktade emission om cirka 10 MSEK att samtliga 2 222 222 aktier har tecknats av två kvalificerade investerare. Den höga teckningsgraden i emissionen visar på marknadens tro på Briox och vår affär. Vi är stolta över förtroendet, men även ödmjuka över att våra befintliga ägare fortsatt vill vara med på vår resa och att våra två nya långsiktiga ägare ser potentialen i företagets strategi.  Med tillskottet från ägarna kan vi nu se till att realisera vår planerade satsning i Lettland och Litauen med mål om lansering i januari 2020. Utöver ger emissionen oss även möjlighet att nu ytterligare accelerera den pågående uppskalningen av bolagets försäljningsfunktion säger Fredrik Hyltsten, VD. Aktiekapital och antal aktier Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 6 289 111,332984 SEK genom emission av 5 717 337 nya aktier. Den riktade emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 444 459,993281 SEK genom emission av 2 222 222 nya aktier. Efter registrering av emissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Briox att uppgå till 40 179 132,39121363 SEK fördelat på 36 526 248 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 1,10 SEK. Handel med BTA Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Nordic MTF fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 26, 2019. Meddelande om tilldelning Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Rådgivare Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Stockholm Corporate Finance AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna. Briox AB (publ) Fredrik Hyltsten, VD Tel: +46 (0)70 341 46 26 E-post: fredrik.hyltsten@briox.se Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance Tel: +46 (0)8 440 56 40 E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se Om Briox (publ) Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i huvudsakligen Finland och Baltikum. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, tidredovisning och portallösningar är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. www.briox.se Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.   Denna information är sådan information som Briox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 08.30 CEST.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.