8 februari 2016

Viktiga datum avseende Briox AB (tidigare FINT AB) företrädesemission om 21,1 MSEK

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är idag måndag den 8 februari 2016. Första dag för handel med bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är tisdag 9 februari 2016. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 10 februari 2016. För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) företrädesaktie. Teckningskurs är fem (5) öre per aktie. Teckning av aktier ska ske från och med den 15 februari 2016 till och med den 29 februari 2016. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 15 februari 2016 till och med den 25 februari 2016. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 15 februari 2016 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. För mer information, vänligen kontakta: Johan Rutgersson CEO Briox AB Tel: 070-8157200 Email: johan.rutgersson@briox.se

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.

Vänligen fyll i ditt namn.

Vänligen fyll i din e-mail.

Vänligen fyll i ditt telefonnummer.

Villkoren måste accepteras för att kunna fortsätta

Något gick fel när informationen skickades.