Pressmeddelanden

Briox bokslutskommuniké 2017

februari 20, 2018
Samtliga siffror under sista kvartalet och ackumulerat under 2017 visar genomgående på förbättringar. Nettoomsättningen under Q4 ökar med 6,5% till 409 TKR. EBITDA uppgick till -2325 (2496) TKR under Q4 och -7 949 (-10 406) TKR under helåret. Resultatet av kommunicerade och ingångna affärer, bland annat Zervant, syns i siffrorna först und...
Läs Mer

Briox i samarbete med BDO Finland

februari 19, 2018
Briox och BDO i Finland har tecknat ett samarbetsavtal avseende Briox programvara. BDO är en av världens ledande redovisnings- och revisionsbyråer och har internationellt över 74 000 anställda i 162 länder. BDO i Finland har idag cirka 180 anställda och genomför nu en satsning på sin redovisningsverksamhet. BDO i Finland har i detta stadie beslu...
Läs Mer

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

december 27, 2017
Lars Karlsson, styrelseordförande i Briox, flyttar samtliga innehav i Briox. Aktier och optioner har tidigare ägts privat och har den 27 december 2017 flyttats till ett bolag ägt till 100 % av Lars Karlsson själv. Då transaktionen registrerats hos Finansinspektionen vill Briox tydliggöra att det inte handlar om någon förändring i ä...
Läs Mer

Briox och Webcore inleder samarbete

december 18, 2017
Briox har tecknat ett återförsäljaravtal med det finska IT-bolaget Webcore. Webcore erbjuder idag över 500 företagskunder och föreningar en molnbaserad komplett lösning för hemsidor och e-handel. Joakim Östman, VD Webcore, berättar att Webcore själva bytt redovisningssystem till Briox och är nöjda. Briox produkterbjudande är...
Läs Mer

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

december 08, 2017
Briox har tecknat ett samarbetsavtal med Suomen Palkanlaskenta för lansering av ett nytt lönehanteringssystem. Avtalet avser även ett erbjudande om en integration för 2000 av Suomen Palkanlaskentas kunder till Briox system. Jens Collskog, affärsutvecklare på Briox kommenterar avtalet med Suomen Palkanlaskenta: - I takt med att vi växer i Finland blir vi up...
Läs Mer

Briox - Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

november 09, 2017
Briox ökar omsättningen med 14% samt uppvisar ett 20% bättre rörelseresultat på -3256 (-4070 tkr) för det tredje kvartalet. Fortsatta satsningar på Finland. Resultatet för tredje kvartalet fortsätter att utvecklas positivt och enligt bolagets förväntningar. Omsättningen för kvartalet ökar med 14% (407 tkr) och når den...
Läs Mer

Briox etablerar kontor i Helsingfors

september 12, 2017
I samband med etableringen har även Teemu Kaski rekryteras som Country Manager för Finland. Briox verksamhet i Finland växer kraftigt. Fler och fler mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer väljer att bli kunder till Briox. Dessutom har samarbete med ett flertal partners av olika slag inletts, inte minst samarbetet med finska mjukvarubolaget Zervant ...
Läs Mer

Briox - Storaffär med Zervant

september 06, 2017
Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap Briox gör sin första storaffär i Finland i en uppgörelse med finska mjukvarubolaget Zervant. Zervant erbjuder 7 000 kunder i Finland att sköta bokföringen i Briox webbaserade redovisningssystem. I ett slag tar Briox betydande marknadsandelar inom webbaserade affärssystem i Finland. – För Briox inneba...
Läs Mer

Briox - Delårsrapport första halvåret 2017

augusti 22, 2017
BRIOX AB BRIOX – DELÅRSRAPPORT FÖRSTA HALVÅRET 2017 2017-08-22 08:30 Det första halvåret visar bolaget ett tydligt förbättrad EBITDA -4 282 (-6 686) tkr en förbättring med 36%, ökad omsättning 777 (742) tkr och ett minskat negativt kassaflöde -5 627 (-7 361) tkr mot samma period föregående år. Äve...
Läs Mer

Briox - Start för handel med teckningsoptioner

juni 14, 2017
På fredag 16 juni 2017 påbörjas handeln med de teckningsoptioner som gavs ut i samband med vårens emissioner i Briox. Viktigt om teckningsoptionerna: Handeln sker på NGM Nordic MTF 1 teckningsoption berättigar till teckning av 1 BRIX MTF. Värdepapper: Briox TO1 Antal utgivna värdepapper: 5 904 630 ISIN-kod: SE0009696735 Första handelsdag: ...
Läs Mer