Pressmeddelanden

Briox - Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

november 09, 2017
Briox ökar omsättningen med 14% samt uppvisar ett 20% bättre rörelseresultat på -3256 (-4070 tkr) för det tredje kvartalet. Fortsatta satsningar på Finland. Resultatet för tredje kvartalet fortsätter att utvecklas positivt och enligt bolagets förväntningar. Omsättningen för kvartalet ökar med 14% (407 tkr) och når den...
Läs Mer

Briox etablerar kontor i Helsingfors

september 12, 2017
I samband med etableringen har även Teemu Kaski rekryteras som Country Manager för Finland. Briox verksamhet i Finland växer kraftigt. Fler och fler mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer väljer att bli kunder till Briox. Dessutom har samarbete med ett flertal partners av olika slag inletts, inte minst samarbetet med finska mjukvarubolaget Zervant ...
Läs Mer

Briox - Storaffär med Zervant

september 06, 2017
Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap Briox gör sin första storaffär i Finland i en uppgörelse med finska mjukvarubolaget Zervant. Zervant erbjuder 7 000 kunder i Finland att sköta bokföringen i Briox webbaserade redovisningssystem. I ett slag tar Briox betydande marknadsandelar inom webbaserade affärssystem i Finland. – För Briox inneba...
Läs Mer

Briox - Delårsrapport första halvåret 2017

augusti 22, 2017
BRIOX AB BRIOX – DELÅRSRAPPORT FÖRSTA HALVÅRET 2017 2017-08-22 08:30 Det första halvåret visar bolaget ett tydligt förbättrad EBITDA -4 282 (-6 686) tkr en förbättring med 36%, ökad omsättning 777 (742) tkr och ett minskat negativt kassaflöde -5 627 (-7 361) tkr mot samma period föregående år. Äve...
Läs Mer

Briox - Start för handel med teckningsoptioner

juni 14, 2017
På fredag 16 juni 2017 påbörjas handeln med de teckningsoptioner som gavs ut i samband med vårens emissioner i Briox. Viktigt om teckningsoptionerna: Handeln sker på NGM Nordic MTF 1 teckningsoption berättigar till teckning av 1 BRIX MTF. Värdepapper: Briox TO1 Antal utgivna värdepapper: 5 904 630 ISIN-kod: SE0009696735 Första handelsdag: ...
Läs Mer

Bolagsstämmokommuniké

maj 10, 2017
Vid årsstämma i Briox AB (publ) den 10 maj 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut: a)  Bolagsstämman beslutade att överföra årets förlust i ny räkning samt att ingen utdelning ska ske. b)  Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 30...
Läs Mer

Briox - Rapport för första kvartalet

maj 09, 2017
Briox rapporterar ökad försäljning och kraftigt förbättrat EBITDA Omställningen från 2016 börjar få genomslag i många delar av verksamheten. EBITDA för perioden förbättras med drygt 2 miljoner, det negativa kassaflödet är ca 40 % lägre och har nu nått den uttalade nivån på minus ca 1 mkr i m&ari...
Läs Mer

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

april 25, 2017
Den fullt garanterade företrädesemissionen i Briox AB (publ), uppgående till ca 23 MSEK, vars teckningsperiod avslutades den 18 april 2017, tecknades till 88,03 procent, vilket innebär att del av garantikonsortiets åtagande behöver tas i anspråk för resterande 11,97 procent av emissionen. Totalt tecknades, utöver garantiteckningar, 1 942 148 units, varav 1 609 720 units med företrädesr...
Läs Mer

Årsredovisning 2016

april 25, 2017
Ladda ner den bifogade årsredovisningen nedan. Årsredovisning (PDF) För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@briox.se Briox AB i korthet Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch rev...
Läs Mer

Kallelse till årsstämma

april 10, 2017
Aktieägarna i Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 10 maj 2017 kl. 10.00. Kallelsen kan läsas i sin helhet nedan. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 157 200 Email: johan.rutgersson@brio...
Läs Mer